Nawigacja
AKTY PRAWNE


Pobierz plik:
Rozmiar: 1,3 MB Wytyczne do opracowania studium wykonalnościdla projektów infrastrukturalnych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Rozmiar: 530 kB Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999z dnia 21 czerwca 1999 r. wprowadzające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
Rozmiar: 150 kB Rozporządzenie Komisji (WE) nr 448/2004zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1685/2000 ustanawiające szczegółowe zasady wprowadzenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 w sprawie kwalifikowania wydatków związanych z projektami współfinansowanymi z Funduszy Strukturalnych i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1145/2003
Rozmiar: 100 kB Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1159/2000w sprawie prowadzenia przez Państwa Członkowskie działań informacyjnych i reklamowych dotyczących pomocy udzielanej z funduszy strukturalnych
Rozmiar: 530 kB Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999z dn. 12 czerwca 1999 r. wprowadzające ogólne przepisy dotyczące funduszy strukturalnych
Rozmiar: 40 kB Rozporządzenie Rady (WE) nr 1447/2001z dn. 28 czerwca 2001 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
Rozmiar: 30 kB Rozporządzenie Rady (WE) nr 1105/2003z dn. 26 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych
Rozmiar: 70 kB Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1783/1999z dn. 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Rozmiar: 130 kB Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1145/2003z dn. 27 czerwca 2003 r. zmieniające Rozporządzenie nr 1685/2000 w odniesieniu do zasad kwalifikowania do współfiansowania z funduszy strukturalnych
Rozmiar: 260 kB Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001z dn. 2 marca 2001 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych
Rozmiar: 34 kB Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2355/2002z dn. 27 grudnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie Komsji (WE) nr 438/2001 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach funduszy strukturalnych

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12