Nawigacja
AKTUALNOŚCI

dofinansowany wniosek PIW Interreg III A Czechy- Polska

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż w związku z oszczędnościami wynikającymi z realizacji dofinansowanych projektów w ramach PIW INTERREG III A Czechy - Polska, dofinansowanie ze środków EFRR otrzymał kolejny projekty z Dolnego Śląska w ramach działania 2.1 - Rozwój turystyki:

1. Gmina Jawor - "Utworzenie Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w Jaworze, Rynek3", dofinansowanie z EFRR- 79 234,81 PLN


 

Zmiana godzin pracy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego od dnia 5 maja 2008 r. praca w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Wałbrzychu odbywać się będzie w godzinach:

1. 7.30- 15.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
2. 8.00- 16.00 w środę


 

Konferencja podsumowująca PIW INTERREG III A na Dolnym Śląsku
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje konferencję podsumowującą realizację Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na Dolnym Śląsku.

Formularz zgłoszeniowyKonferencja podsumowująca realizację projektu "Zamki i pałace czesko- polskiego pogranicza"

Dnia 25 października 2007 odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowanego projektu "Zamki i pałace czesko- polskiego pogranicza".
Projekt został zrealizowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy- Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 321 875,25 PLN.
Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie www.zamki.karr.pl


 

Wernisaż związany z historią zjazdów saniami rogatymi w Karkonoszach.

Dnia 21 września 2007 w Galerii Infocentrum Mala Upa zostanie otwarta wystawa pocztówek i fotografii związanych z historią zjazdów saniami rogatymi w Karkonoszach.

"Międzynarodowy zjazd saniami rogatymi" to projekt zrealizowany przez Gminę Kowary w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy- Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 138 120,00 PLN.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie www.sanierogate.kowary.pl


 

Międzynarodowa impreza p.n. „Poznajmy się”.

Dnia 27 lipca b.r. odbyła się międzynarodowa impreza p.n. „Poznajmy się” z okazji otwarcia Centrum Kultury i Punktu Informacji Turystycznej w Świerzawie.

Centrum zostało zbudowane na bazie byłego kina w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 900 000 zł.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie Miasta i Gminy Świerzawa www.swierzawa.plKonferencja końcowa projektu „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa”
19 czerwca br. w Szklarskiej Porębie odbyła się Międzynarodowa konferencja końcowa projektu „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa”, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie „Dokumentu Końcowego” tworzącego sieć współpracy polskich i czeskich urzędów pracy działających na obszarze Euroregionu Nysa.Wystawa podsumowująca

Wspólny Sekretariat Techniczny PIW INTERREG III A Czechy Polska przygotował wystawę podsumowującą miniony okres programowania. Ma ona na celu promowanie osiągnięć Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, przybliżając szerszemu gronu osób wiążące się z nim możliwości i korzyści i inspirując do realizacji projektów w nowym okresie programowania.

Wystawa prezentuje podstawowe informacje dotyczące Programu Inicjatywy Wspólnotowej IIIA Czechy-Polska, przedstawia ciekawe przykłady realizowanych projektów w ramach poszczególnych priorytetów i działań. Znaleźć tam również można kilka istotnych informacji na temat nowego okresu programowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

Wystawa ma charakter objazdowy, będzie prezentowana w kilku miastach na obszarze wsparcia do 31 sierpnia 2007r.

Informacje o wystawie


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

informuje, iż w związku z oszczędnościami, które pojawiły się w wyniku realizacji dofinansowanych projektów w ramach PIW INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA, dofinansowanie ze środków EFRR otrzymały dwa kolejne projekty z Dolnego Śląska:

 w ramach działania 1.3 – Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej:
 Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego p.w. św. Archanioła Michała w Sokołowsku – Ekumeniczny Ośrodek Spotkań Integracyjnych przy cerkwii w Sokołowsku – 412 290,00 PLN

 w ramach działania 2.1 – Rozwój turystyki
 Gmina Stronie Śląskie – „Pod wspólnym dachem” – integracja społeczności pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji – 137 871,72 PLN
Szanowni Państwo!
Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na podstawie znowelizowanej ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), oferuje pewne i wiarygodne zabezpieczenia finansowania i realizacji projektów z udziałem środków unijnych, którymi mogą posiłkować się beneficjenci środków UE i wykonawcy kontraktów


Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

12.01.2007

WIADOMOŚCI ARCHIWALNE
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12