Nawigacja
DOKUMENTY PROGRAMOWE


Pobierz plik:
Rozmiar:623 kB Program IW INTERREG III A  Czechy - Polska — wersja ostateczna, zatwierdzona 18 paĽdziernika 2004 r. (wersja angielska)
Rozmiar: 770 kB Program IW  INTERREG III A Czechy - Polska tłumaczenie polskie — wersja ostateczna
Rozmiar: 666 kB Decyzja Komisji Europejskiejz dnia 18 października 2004 r. zatwierdzająca Program Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Czechy–Polska
Plik .rar; rozmiar: 134 kB Uzupełnienie Programu IW INTERREG III A Czechy - Polska wersja z dnia 14 stycznia 2005 r. (wersja angielska)
 Plik MS Word; rozmiar: 1 MB Uzupełnienie Programu IW INTERREG III A Czechy - Polskawersja z dnia 14 stycznia 2005 r. (wersja polska)

 

 

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12