Nawigacja
PIW INTERREG IIIA CZECHY – POLSKA


Nadrzędnym celem Programu IW INTERREG IIIA Czechy - Polska 2004-2006 jest poprawa warunków i standardu życia na objętym programem obszarze przygranicznym poprzez wspólne działania społeczeństw i instytucji po obydwu stronach granicy

Wszelkich informacji dotyczących możliwości ubiegania się o środki z programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach urzędu zostały powołane Regionalne Punkty Kontaktowe, których głównym zadaniem jest informowanie i doradzanie potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości ubiegania się o środki z programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Interreg IIIA Czechy - Polska


ul. Słowackiego 23a, pok. 301a
58-300 Wałbrzych

tel./fax: (074) 842 33 64; 842 33 23


e-mail:wbrpk-interreg3a@dolnyslask.pl

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12