Nawigacja
NABÓR WNIOSKÓW


Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Czechy - Polska

27 czerwca 2006 r. w Kamieniu Śląskim odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego PIW Interreg III A Czechy – Polska, podczas którego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano jedenastu dolnośląskim projektom.

Lista projektów

10.07.2006 r.


III Nabór wniosków do PIW Interreg IIIA
Dnia 31.03.2006 r. zakończył się trzeci nabór wniosków do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska prowadzony dla priorytetu 2 w działaniach:
2.1 Rozwój turystyki
2.3 Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej

Decyzja o przyznaniu dofinansowania zostanie podjęta na III posiedzeniu Komitetu Sterującego, które planowane jest na koniec czerwca 2006 r.

07.04.2006


WAŻNE !

W efekcie błędnego działania Generatora Elza, wydruk wniosku zawiera niewłaściwy numer Regon.
W celu skorygowania błędu we wniosku (brak pierwszej cyfry numeru REGON), każdy wnioskodawca musi podpisać i złożyć w WST zgodę na zmianę w Monit, na podstawie której zostanie poprawiony numer Regon w systemie Monit oraz na oryginale i kopiach wniosku.


Pobierz formularz

10.03.2006


I Nabór wniosków do PIW Interreg IIIA

W trakcie pierwszego naboru do Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Czechy-Polska, zakończonego 18 maja 2005 roku, z województwa dolnośląskiego zostało złożonych 38 wniosków.

Na pierwszym posiedzeniu Komitetu Sterującego w dniach 20–21 czerwca 2005 r. Komitet zatwierdził do realizacji w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska 23 projekty z całego obszaru wsparcia, w tym 12 projektów z województwa dolnośląskiego, które otrzymały dofinansowanie na ogólną kwotę około 11 mln zł.

Lista zatwierdzonych projektów na I Komitecie Sterującym
dla PIW INTERREG IIIA Czechy-Polska

Nr Wnioskodawca Nazwa projektu
1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym
1 Dolnośląski Zarząd dróg woj. we Wrocławiu/ Samorząd Województwa Dolnośląskiego Przebudowa drogi woj. Nr 389 na odcinku Zieleniec-Mostowice
2 Miasto Kudowa Zdrój Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko-czeską trasą rowerową im. T.G. M. Odcinek ulica Graniczna w Kudowie Zdroju
3 Gmina Radków Poprawa dostępności obszaru pogranicza porzez modernizację odcinka dr. m. 118740D do przejścia gr. Radków - Bożanow
1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej
4 Komenda miejska Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu Transgraniczna ochrona środowiska oraz zwalczanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych na obszarze pogranicza polsko-czeskiego
5 Gmina Węgliniec Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie jako bazy dla polskich i czeskich jednostek straży pożarnej
1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej
6 Gmina Radków Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu radkowsko-polickim
7 Gmina Leśna Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów - Grabiszyce
8 Gmina Leśna Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów - granica państwa
2.1: Rozwój turystyki
9 Gmina Kowary Promocja systemu turystycznego Kowary- Malá Úpa - Pec pod Sněľkou
10 Gmina Radków Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko-czeskiego na obszarze gminy R. oraz mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji tur. a także opracowanie publikacji promocyjnych
11 Gmina Miejska Kłodzko Transgraniczna promocja twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry
2.2: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)
12 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Glacensis Fundusz Mikroprojektów w ramach inicjatywy wspólnotowej InterregIIIA Czechy- Polska w Polskiej części Euroregionu Glacensis
13 Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa Fundusz Małych Projektów w Euroregionie Nysa
2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych
i współpracy sieciowej
14 Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Polsko-czeska współpraca gospodarcza - punkt kontaktowa przy KARR s. a. W Jeleniej Górze


27 listopada 2005 r.


Oświadczenie NATURA 2000 – załącznik do wniosku

Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy, oświadczenie NATURA 2000 jest obowiązkowe dla wszystkich projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.

Dla Programu z Czechami w przypadku nie uzyskania tego oświadczenia do momentu złożenia dokumentacji do Wspólnego Sekretariatu Technicznego, należy załączyć oświadczenie wnioskodawcy, że zostanie przedłożone do WST w ciągu sześciu tygodni od daty rejestracji wniosku projektowego w WST.

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad zmianami do Instrukcji, uwzględniającymi oświadczenie NATURA 2000 jako obowiązkowy załącznik na etapie składania wniosku.

9 sierpnia 2005 r.


Dot. wniosków o dofinansowanie

Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG III A Czechy - Polska, podjętą na posiedzeniu 20 czerwca br. w Kudowie Zdroju, wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy - Polska, które zostaną złożone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w Ołomuńcudo 30 września br. do godziny 14.00zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komitetu Sterującego, zaplanowanym na połowę stycznia 2006 r.

Braki formalne w złożonych wnioskach będzie można uzupełniać tylko do 30 września br. dlategoapelujemydo beneficjentówo wcześniejsze składanie wnioskówo dofinansowanie projektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska oraz w razie wątpliwości i pytań o ich uprzednie konsultowaniew Regionalnym Punkcie Kontaktowym Interreg IIIA Czechy - Polska:

Siedziba Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy
ul. Ogrodowa 5b, pok. 319
58-306 Wałbrzych
tel./fax: +48 74 840 73 11
www.interreg3a.dolnyslask.pl
e-mail:wbrpk-interreg3a@dolnyslask.pl
Poniższa tabela przedstawia wartość środków dostępnych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska na lata 2004 - 2006.
Nazwa priorytetu / działania Wartość środków EFRR do dyspozycji na lata 2004 - 2006 Wartość dofinansowania projektów zatwierdzonych na pierwszym posiedzeniu KS (EFRR) Wysokość środków pozostająca do rozdysponowania po pierwszym KS
  EURO EURO EURO
1. Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury 11 521 886 7 204 539 4 317 347
1.1: Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym 5 400 885 3 565 324 1 835 561
1.2: Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej 2 520 413 1 513 053 1 007 360
1.3: Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej 3 600 588 2 126 162 1 474 426
2. Rozwój społeczności lokalnej na obszarze pogranicza 5 220 855 3 072 148 2 148 707
2.1: Rozwój turystyki 1 260 207 108 886 1 151 321
2.2: Wspieranie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty) 2 700 441 2 700 441 0
2.3: Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej 1 260 207 262 821 997 386
OGÓŁEM 16 742 741 10 276 687 6 466 054
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12