Nawigacja
REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY


Wszelkich informacji dotyczących możliwości ubiegania się o środki z programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W ramach urzędu zostały powołane Regionalne Punkty Kontaktowe, których głównym zadaniem jest informowanie i doradzanie potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości ubiegania się o środki z programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A.

Zadania Regionalnego Punktu Kontaktowego:

  1. informacja i promocja Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A
  2. doradztwo przy wypełnianiu wniosków projektowych dla Programu
  3. współpraca z euroregionami (Glacensis, Nysa), pozostałymi Punktami Kontaktowymi, MRR oraz innymi instytucjami
  4. pomoc przy poszukiwaniu partnerów do projektów
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Regionalny Punkt Kontaktowy
Interreg IIIA Czechy - Polska


ul. Słowackiego 23a
58-300 Wałbrzych

tel./fax: (074) 842 33 64; 842 33 23


e-mail:wbrpk-interreg3a@dolnyslask.pl 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12