Nawigacja
ZARZĄDZANIE PROGRAMEM


Instytucja Zarządzająca
  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Staroměstské náměstí 6
  110 15 Praga 1
  Czechy
  tel: +420 224 861 111
  fax: +420 224 861 415
Instytucja Płatnicza
  Ministerstwo Finansów
  ul. Letenská 15
  118 10 Praga 1
  Czechy
  tel/fax: +420 257 041 111
Instytucja Krajowa
Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską - ponieważ Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza znajduje się poza granicami naszego kraju, po stronie polskiej działać będzie Instytucja Subpłatnicza


Instytucja Subpłatnicza
Wspólny Sekretariat Techniczny
(wspiera Wspólną Instytucję Zarządzającą i Płatniczą w realizacji ich zadań i jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Programem)
  Centrum Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej
  Oddział Środkowomorawski
  ul: Jeremenkova 40B
  779 00 Ołomuniec
  CZECHY
  Tel. +420 587 337 705
  kom. 606 735 282
  fax: +420 587 337 702
  www.interreg3a.cz
  navratilova@crr.cz
Polska Instytucja Pośrednicząca
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Biuro Zarzadzania Funduszami Europejskimi
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-951 Wrocław
  tel. (71) 340 63 08; (71) 340 60 47
  fax: (71) 340 62 16
  www.uwoj.wroc.pl
Euroregion Nysa
ul. 1 Maja 57
58-500 Jelenia Góra
tel/fax: (75) 767 64 70
www.euroregion-nysa.pl
kowal@euroregion-nysa.pl

Euroregion Glacensis
ul. Łukasiewicza 4a/2
57-300 Kłodzko
tel. (74) 867 71 30
fax: (74) 865 91 66
kom. 604 947 155
www.euroregion-glacensis.ng.pl
eg@euroregion-glacensis.ng.pl

W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prace w zakresie programu IW INTERREG IIIA Czechy - Polska realizowane są w:
Departamencie Rozwoju Regionalnego przez:
Wydział Programowania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej
Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
50-411 Wrocław

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12