Nawigacja
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, ze środków budżetu państwa oraz budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Dieses Projekt wird von der Europäischen Union aus Mitteln des Europäischen Fonds
für Regionalentwicklung, aus Haushaltsmitteln der Republik Polen und aus Haushaltsmitteln
der Woiwodschaft Niederschlesien kofinanziert.

 

 Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12