Nawigacja
O NAS


W strukturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Departamentu Rozwoju Regionalnego funkcjonuje Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Do zadań działu należy m.in.:

  • podejmowanie działań związanych z implementacją programów współpracy przygranicznej,
  • koordynacja wdrażania projektów finansowanych przez EFRR z innymi projektami finansowanymi przez Fundusze Europejskie i Kontrakt Wojewódzki,
  • prowadzenie bazy danych nt. potencjalnych projektów kwalifikujących się do współfinansowania z EFRR, w części dotyczącej współpracy przygranicznej,
  • prowadzenie Regionalnych Punktów Kontaktowych,
  • realizacja pozostałych zadań wynikających z porozumień z Instytucjami Zarządzającymi programami,
  • udział w przygotowaniu dokumentów oraz propozycji zmian niezbędnych do uzyskania pomocy finansowej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), w części dotyczącej współpracy przygranicznej,
Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej reprezentowany jest przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego:

p. Monika Przeniosło - Dyrektor Wydziału

p. Anna Wicha - sekretariat

p. Paweł Kurant
p. Aleksandra Derejczyk
p. Justyna Gajzler
p. Arleta Janowska
p. Joanna Jeż
p. Maja Jeż
p. Ewa Król
p. Marzena Łukowiak
p. Beata Masełko
p. Anna Mykowska
p. Justyna Pawlina
p. Angelika Serwin
p. Piotr Sobański
p. Agnieszka Śledzińska
p. Agnieszka Wieciołkowska
p. Szymon Wojtasik
wakat
wakat


RPK Jelenia Góra:
p. Dorota Katarzyna Hanczarek
p. Gabriela Beata Misztak
p. Ewa Pieczyńska

RPK Wałbrzych:
p. Ilona Kwiecińska
p. Marta Pancerz

WST Drezno:
p. Anna Budzanowska
p. Elżbieta Kasianik

WST Ołomuniec:
p. Rafał Prietzel

Kontakt z pracownikami Wydziału

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12