Nawigacja
AKTUALNOŚCI

Zmiana godzin pracy Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego od dnia 5 maja 2008 r. praca w Regionalnym Punkcie Kontaktowym w Jeleniej Górze odbywać się będzie w godzinach:

1. 7.30- 15.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
2. 8.00- 16.00 w środę.Zatwierdzone wnioski w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

W ramach procedury obiegowej otwartej dnia 25.01.2008 r. członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe, złożone w ramach działania E1 (Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie):

    1. Euroregionalny Izba Przemysłowo-Handlowa w Jeleniej Górze – Powołanie FORUM ZAWODOWEGO "Szkoła – Praca" w obszarze transgraniczny
    2.Policealne Studium Zarządzania i Finansów Bolesławiec – Transgraniczne usługi cateringu gastronomicznegoKolejne zatwierdzone wnioski w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
W ramach procedur obiegowych (05.11.2007, 04.12.2007, 08.01.2008), członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe:

Wnioskodawca Tytuł projektu
A2 - Turystyka
Gmina Stara Kamienica Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy
E1 – Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie
Powiatowej Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu Warsztaty językowo – konwersacyjne dla pracowników sektora edukacji w powiecie zgorzeleckim
Miasto Jelenia Góra Transgraniczna Akademia Samorządowa
Powiat Zgorzelecki Europejska Edukacja Językowa – podnoszenie umiejętności nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technik multimedialnych
Gmina Miejska Zgorzelec Uczymy się rozmawiać – trening komunikacjiKonferencja podsumowująca PIW INTERREG III A na Dolnym Śląsku
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje konferencję podsumowującą realizację Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na Dolnym Śląsku.

Formularz zgłoszeniowy
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DWT VII-9383-1-02-RK/07/3351 z dn. 21.06.2007 r.) została wprowadzona możliwość przedłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz finansowego projektu poza termin 30 czerwca 2008 r., jednakże po uprzedniej pozytywnej opinii Instytucji Krajowej.Monitoring projektów realizowanych przez Gminę Miejska Bolesławiec
10 października br. Wspólny Sekretariat Techniczny w Dreźnie przeprowadził przy współudziale pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze monitoring projektów realizowanych przez Gminę Miejską Bolesławiec w ramach Programu Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).Uroczyste otwarcie obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych im. E.Plater w Zgorzelcu
12 października br. przedstawiciele RPK w Jeleniej Górze uczestniczyli w obchodach Powiatowego Święta Edukacji Narodowej wraz z uroczystym otwarciem obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych im. E.Plater w Zgorzelcu, których inwestycja współfinansowana jest ze środków PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

W wyniku realizacji projektu wybudowano kompleks sportowy o powierzchni 25 991,95 m2. W skład kompleksu wchodzi:
 • boisko do piłki ręcznej
 • boisko do koszykówki
 • boisko do siatkówki
 • boisko do gier sportowych
 • 2 korty tenisowe
 • bieżnia
 • skocznia wzwyż
 • skocznia w dal
 • rzutnia kulą
 • infrastruktura towarzysząca
Całkowita wartość projektu wyniosła 2 435 779,68 PLN, środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 630 830,00 PLN, środki Powiatu Zgorzeleckiego  804 949,68 PLN.Uroczyste zakończenie projektu: "Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach - Transgranicznej Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych"
12 października br. miała miejsce uroczystość zakończenia projektu współfinansowanego z EFRR w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie): "Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach - Transgranicznej Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych". Obok przedstawicieli RPK w Jeleniej Górze, w uroczystości udział wzięli także przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej województwa dolnośląskiego oraz delegacja Deutsche Private Finanzakademie GmbH & Co.KG Sachsem Regionaldirektion Bautzen/Löbau Bildungsstätte Görlitz - partner projektu.Konferencja podsumowująca realizację projektu "Zamki i pałace czesko- polskiego pogranicza"
Dnia 25 października 2007 odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowanego projektu "Zamki i pałace czesko- polskiego pogranicza".
Projekt został zrealizowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy- Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 321 875,25 PLN.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie www.zamki.karr.pl


W dniu 05 października 2007r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania "HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W PIEŃSKU".
Inwestycja ta zrealizowana została przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).
Hala widowiskowo-sportowa jest jedynym tego typu obiektem na terenie gmin Pieńsk i Neisseaue, a z racji swojej dostępności dla wszystkich mieszkańców całego pogranicza będzie służyła zarówno stronie polskiej jak i niemieckiej.

Uroczystego przecięcia biało-czerwonej wstęgi dokonali: Grzegorz Schetyna - Poseł na Sejm RP, Piotr Borys - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego, Ewald Ernst - Burmistrz Gminy Neisseaue (D), Jerzy Strojny - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu i Burmistrz Pieńska poprzedniej kadencji oraz Tadeusz Łowicki - Burmistrz Miasta i Gminy Pieńska
Halę poświęcili: Ojciec Wikariusz Prowincji Franciszkańskiej z Krakowa Zenon Szuty i Proboszcz naszej parafii Gwardian o. Jan Szpyt

źródło: http://www.piensk.com.pl/

Szczegółowe informacje >>>„Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy”
W dn. 21 czerwca b.r. w Jeleniej Górze odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Projekt był pierwszą w regionie kompleksową próbą wsparcia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie problematyki związanej z transgranicznym rynkiem pracy.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.interreg.dwup.pl/?id=16.Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska
W ramach procedury obiegowej, rozpoczętej w dniu 24 lutego 2007 r., członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili kolejne wnioski projektowe.


Więcej

30.05.2007


Dnia 23 maja br. odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, zakupionego w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Przekazanie miało miejsce podczas Akademii z okazji DNIA STRAŻAKA 2007, w której uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.

30.05.2007


 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Krajowa, pismem z 14 lutego 2007 r., poinformowało o wznowieniu procedury naboru i oceny wniosków projektowych oraz ponownym uruchomieniu podpisywania umów z beneficjentami projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), w działaniach, w których pozostały wolne środki.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ponowne uruchomienie procedury oceny dla złożonych wniosków nastąpiło w ramach działania D1 (Rozwój obszarów wiejskich) oraz E1 (Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie).27.02.2007


Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na podstawie znowelizowanej ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), oferuje pewne i wiarygodne zabezpieczenia finansowania i realizacji projektów z udziałem środków unijnych, którymi mogą posiłkować się beneficjenci środków UE i wykonawcy kontraktów


Dokument Adobe Acrobat Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

12.01.2007Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 17.11.2006 roku (znak: DIG-II-9383-8-DT/06; L.Dz.4651/4638), jako Instytucja Krajowa, poinformowało o :

 • wstrzymaniu procedury naboru i oceny wniosków w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), w tym wniosków znajdujących się w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

 • nie zatwierdzaniu nowych wniosków projektowych w ramach Programu.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na bieżąco będzie informował o działaniach podejmowanych przez Instytucję Krajową w tym zakresie.


01.12.2006

 


Obowiązujący kurs Euro - wnioski w IV kwartale 2006 r

1 EUR = 3,9785 PLN

02.10.2006

11 lipca 2006r. w Jeleniej Górze odbyła się konferencja "Niemiecko-polskie przepisy prawne w pościgu transgranicznym", zorganizowana w ramach projektu "Wzmocnienie skuteczności pościgu transgranicznego poprzez zakup samochodowej floty pościgowej" realizowanego ze środków PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).
Kwota dofinansowania z EFRR: 363 423,82 Eur.
Celem projektu, realizowanego wspólnie z partnerem z Saksonii - Krajowym Urzędem Kryminalnym w Dreźnie, był zakup nowoczesnej floty pościgowej przystosowanej technicznie i funkcjonalnie do prowadzenia wspólnie koordynowanych transgranicznych działań pościgowych oraz prewencyjnych.

Samochody zostały przystosowane do konwojowania i działań operacyjnych na wszystkich kategoriach dróg oraz w warunkach terenowych poza pasami drogowymi. Projekt przyczyni się do skutecznego zwalczania i prewencji czynów związanych z indywidualnym i zbiorowym nielegalnym przekraczaniem granicy na pograniczu dolnośląsko saksońskim.

Dla sześciu jednostek organizacyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (KMP Jelenia Góra, KPP Zgorzelec, KPP Bolesławiec, KPP Lubań, KPP Lwówek Śląski, KPP Kamienna Góra) zakupiono:
" 2 samochody osobowe w wersji "PIES" - Opel Astra
" 6 samochodów osobowych w wersji RD o podwyższonych parametrach - Opel Vectra
" 4 samochody osobowo-terenowe w wersji OK - Nissan X-Trail
" 7 samochodów furgon w wersji OK - Opel Vivaro

Więcej informacji
Zobacz galerię zdjęć
31.07.2006


WIADOMOŚCI ARCHIWALNE
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12