Nawigacja


WYDARZYŁO SIĘ


W dniu 24 listopada 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) BEZPŁATNE szkolenie

Źródła finansowania wkładu własnego w projektach oraz ich zabezpieczenia

08.11.2006

więcej >>>


Drugi etap konkursu wiedzy SAKSONIA BEZ TAJEMNIC rozstrzygnięty! Do finału zostało zakwalifikowanych 17 uczniów.Serdecznie gratulujemy!


07.11.2006


W dniu 17 listopada UMWD organizuje w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) BEZPŁATNE szkolenie

Struktura administracji w Niemczech i Saksonii

08.11.2006

więcej >>>


30 października 2006 roku o godz. 12:00 odbył się drugi etap konkursu

SAKSONIA BEZ TAJEMNIC!

30.10.2006

 


W dniu 7 listopada 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) BEZPŁATNE szkolenie:

Podstawy prawa Unii Europejskiej

29.10.2006

więcej >>>


Uwaga! Zmiana terminu przeprowadzenia drugiego etapu konkursu SAKSONIA BEZ TAJEMNIC!
Drugi etap konkursu Saksonia bez tajemnic! odbył się 30 października 2006 roku o godz. 12:00.

Szczegółowe informacje zostały przekazane szkołom uczestniczącym w konkursie drogą poczty elektronicznej.

25.10.2006


W dniu 27 października 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach PIW Interreg III A Czechy - Polska BEZPŁATNE szkolenie:

Elementy sprawozdawczości i zarządzanie czasem

17.10.2006

więcej >>>


Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy - w porozumieniu z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego jako instytucją odpowiedzialną za programowanie Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013 w Polsce - ogłasza przetarg na wykonanie ewaluacji ex-ante (oceny szacunkowej) na potrzeby programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Saksonii na lata 2007-2013.
Przetarg na wykonanie ewaluacji ex-ante (oceny szacunkowej) na potrzeby programu współpracy transgranicznej z udziałem Polski i Saksonii na lata 2007-2013.

06.10.2006

więcej >>>


W dniu17 października 2006UMWD organizuje w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)BEZPŁATNEszkolenie

Partnerstwo publiczno-prywatne

04.10.2006

więcej >>>Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)BEZPŁATNEszkolenie

PARTNERSTWO W PROJEKTACH

03.10.2006

więcej >>W dniu 26 września 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)BEZPŁATNEwarsztaty

Sprawozdawczość i sporządzanie wniosku o płatność

18.09.2006

więcej >>W dniu 27 września 2006 r. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach PIW Interreg III A Czechy - PolskaBEZPŁATNEszkolenie

Sprawozdawczość

18.09.2006

więcej >>Wystawa prac rysunkowych - POKAŻ KOLEDZE Z SAKSONII SWOJĄ OKOLICĘ

18.09.2006

więcej >>Konkurs dla Gimnazjalistów
SAKSONIA BEZ TAJEMNIC

17.09.2006

więcej >>
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje 19 września 2006 r. w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) BEZPŁATNE szkolenie
Negocjacje międzynarodowe

05.09.2006

więcej >>

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje 21 września 2006 r. w ramach PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) BEZPŁATNE szkolenie
Zamówienia publiczne

05.09.2006

więcej >>

UWAGA!


Uczestnicy szkolenia nt.
Prefinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA,
które odbyło się 5 lipca 2006r. w Mysłakowicach, proszeni są o odbiór certyfikatów potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.
Ponadto istnieje możliwość odbioru certyfikatów z pozostałych szkoleń i warsztatów zorganizowanych w 2006 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w ramach PIW INTERREG IIIA.
Odbiór certyfikatów w Regionalnym Punkcie Kontaktowym INTERREG IIIA,
w godz. od 8.00 do 16.00 pod adresem: Plac Ratuszowy 32/32a, Jelenia Góra.

24.07.2006Ogłoszenie wyników Konkursu Koncepcja Logo Współpracy Przygranicznej
W dniu 03.07.2006 r. odbyło się rozstrzygnięcie Konkursu Koncepcja Logo Współpracy Przygranicznej. Kapituła Konkursowa wyłoniła wśród nadesłanych prac zwycięzców:

 • Miejsce I Aleksandra Wasiukiewicz
 • Miejsce II Jarosław Kruczyński, Blanka Radziszewska
 • Miejsce III Andrzej Weinke

GRATULUJEMY !!

17.07.2006Dodatkowe poddziałanie w Priorytecie E (Edukacja, szkolenie i zatrudnienie)

13.07.2006

więcej >>


Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Czechy - Polska
27 czerwca 2006 r. w Kamieniu Śląskim odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego PIW Interreg III A Czechy Polska, podczas którego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przyznano jedenastu dolnośląskim projektom.

10.07.2006

więcej >>


Szanowni Państwo!

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Rcz
oraz
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP
zapraszają na Otwarte seminarium wprowadzające


Ocena wpływu
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 na środowisko naturalne (SEA)


czwartek, 29 czerwca 2006r., godz. 15.00

Hotel Panorama, Rychnov nad Kněžnou, Czechy

23.06.2006

więcej >>Szanowni Państwo!
Informujemy, że Marszałek Województwa Dolnośląskiego objął patronat honorowy nad "Jarmarkiem Stołowogórskim" - imprezą organizowaną przez Gminę Radków w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.

Więcej informacji

do pobrania:

Dodatkowe informacje
Program jarmarku

21.06.2006


Szanowni Państwo!
istnieje możliwość otrzymania pożyczki na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

W związku z tymUrząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) bezpłatne szkoleniePrefinansowanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektów realizowanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A..

14.06.2006

więcej >>UWAGA!
Zmiana instrukcji wypełniania wniosku - stan na 17 maja 2006r.

Podręcznik Beneficjenta - stan na 17 maja 2006r.

2.06.2006KONKURS KONCEPCJA LOGO WSPÓŁPRACY PRZYGRANICZNEJ

Wydział Programowania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej ogłasza otwarty Konkurs Koncepcja logo Współpracy Przygranicznej. Celem konkursu jest uzyskanie trzech koncepcji znaków graficznych:

 1. logo: Współpraca Przygraniczna Dolny Śląsk-Czechy,
 2. logo: Współpraca Przygraniczna Dolny Śląsk-Saksonia,
 3. logo: Współpraca Przygraniczna Dolny Śląsk-Czechy-Saksonia.
Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna. Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, a nagrodzone prace będą stanowiły podstawę do stworzenia logo dotyczącego Europejskiej Współpracy Terytorialnej na Dolnym Śląsku 2007-2013.

Regulamin Konkursu (wraz ze szczegółowym opisem zasad konkursu) oraz wzór zgłoszenia konkursowego dostępne są poniżej oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Programowania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej, ul. Wybrzeże Słowackiego 12/14, 50-411 Wrocław, pokój 400d.

Prace konkursowe należy składać (osobiście lub listownie) najpóźniej do dnia30.06.2006 do godz. 15w siedzibie Wydziału. Decyduje data wpływu zgłoszenia konkursowego.

Powodzenia!

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin konkursu

24.05.2006


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje w dniach 27 - 28 kwietnia 2006 r.w Jeleniej Górze BEZPŁATNE szkolenie i warsztaty szkoleniowe SPRAWOZDAWCZOŚĆ w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia -  Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

12.04.2006

więcej >>Obowiązujący kurs Euro - wnioski w II kwartale 2006 r.

W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązujący kurs Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi:

1 EUR = 3,9262 PLN

Kurs obowiązuje dla wniosków składanych do RPK w Jeleniej Górze od 1 kwietnia do 30 czerwca 2006.

05.04.2006 r.

więcej >>


Rozpoczął się czas przygotowania do nowego okresu programowania 2007-2013. Wydział Programowania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego zaangażował się w prace związane z opracowaniem nowego programu współpracy transgranicznej dla obszaru polsko-czeskiego pogranicza.
Poniżej zamieszczono do pobrania wersje robocze materiałów, które będą tworzyć przyszły dokument programowy. Państwa opinie i uwagi dotyczące ich treści prosimy przesyłać na adres e-mail:interreg3a@dolnyslask.pl

Analiza spoleczno gospodarcza pogranicza
Analiza swot
Opis celówprogramu
Priorytety i działania

14.03.2006


Projekty zatwierdzone do dofinansowania w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
W dniu 22 lutego 2006r. w Bertsdorf-Hörnitz (Niemcy) obyło się posiedzenie Komitetu Sterującego INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).
7.03.2006 Lista projektów >>

Informator Samorządowy dla obszaru wsparcia PIW INTERREG IIIA na Dolnym Śląsku

Urząd Marszałkowski informuje, iż nie rozstrzygnięto przetargu na Informator Samorządowy Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

W związku z powyższym prosimy o przesłanie przygotowanych danych dotyczących Państwa jednostki na formularzu, który jest do pobrania poniżej.
Opracowane materiały prosimy przesłać w formie elektronicznej do 30 listopada 2005 r. na adres:informator-interreg@dolnyslask.pl.

Dodatkowo prosimy o przesłanie tych informacji w formie papierowej oraz herbu Państwa jednostki (w Corelu) na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14,
50-411 Wrocław

z dopiskiem "Informator Samorządowy - INTERREG"

Więcej informacji w przedmiotowej sprawie udzieli Państwu p. Marta Pikus tel. ( 074 ) 842-33-23

Formularz–pobierz

18.11.2005 r.  

W ramach przygotowań do nowego okresu programowania 2007-2013 dla programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczął prace związane z tworzeniem programu współpracy transgranicznej pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią w ramachEuropejskiej Współpracy Terytorialnej. Program ten będzie kontynuacją wdrażanego w chwili obecnej Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Wszystkie zainteresowane podmioty i instytucje zapraszamy do współpracy na forum grupy roboczej o charakterze eksperckim, która zostanie powołana w celu konsultacji powstającego programu współpracy transgranicznej pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią na lata 2007-2013.

Kandydatury do udziału w pracach grupy roboczej zgłaszać należy do dn. 13 stycznia 2006 r. do Wydziału Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na załączonym poniżej formularzu.

Zaproszenie Marszałka Województwa do udziału w grupie roboczej(pobierz)
Formularz zgłoszeniowy(pobierz)


Grupa robocza PIW Interreg IIIA 
W dniu 21 lutego 2006 r.Zarząd Województwa Dolnośląskiegozatwierdził skład grupy roboczej, powołanej w celu konsultacji powstającego programu współpracy transgranicznej pomiędzy Dolnym Śląskiem a Saksonią w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, będącego kontynuacją wdrażanego w chwili obecnej Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERRREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w nowym okresie programowania 2007-2013.
Wszystkim zainteresowanym współpracą na forum grupy roboczej dziękujemy za zgłoszone kandydatury. Jednocześnie informujemy, iż w przyszłości będzie możliwość konsultacji społecznych tworzonego programu poprzez udostępnienie jego projektu na stronach internetowych.
26.10.2005 r. Skład grupy roboczej >>

 Konkurs fotograficzny
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wydział Funduszy Europejskich i Polityki Regionalnej ogłosił  KONKURS FOTOGRAFICZNYpromujący Program Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w kategoriach:
 • Sport i turystyka,
 • Natura,
 • Zabytki,
 • Mieszkańcy,
 • Infrastruktura i rozwój,
 • Współpraca

Wyłoniono zwycięzców w 3 kategoriach: SPORT i TURYSTYKA, NATURA i ZABYTKI, wyróżniono 1 osobę w kategorii SPORT i TURYSTYKA oraz 1 osobę w kategorii ZABYTKI. W kategoriach: MIESZKAŃCY, INFRASTRUKTURA i ROZWÓJ oraz WSPÓŁPRACA nie wyłoniono zwycięzców.

Zwycięzcy:

 • Pan Krzysztof Żarkowski - SPORT i TURYSTYKA
 • Pan Krzysztof Żarkowski - NATURA
 • Pan Tomasz Pietrzyk - ZABYTKI

Wyróżnienia:

 • Pan Henryk Staszak - SPORT i TURYSTYKA
 • Pan Zbigniew Kulik - ZABYTKI

Zwycięzcom GRATULUJEMY!!

25.10.2005 r. więcej >>

Obowiązujący kurs Euro - wnioski w IV kwartale 2005 r.
W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązującym kursem Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi1 EUR = 3,9009 PLN

26.10.2005 r. więcej >>

Wnioski przekazane do Wspólnego Sekretariatu Technicznego
10 wniosków w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) zostało przekazanych do Wspólnego Sekretariatu Technicznego

Dnia 14 października br. Regionalny Punkt Kontaktowy przekazał do Wspólnego Sekretariatu Technicznego w DreĄnie 10 wniosków, do przedłożenia członkom Komitetu Sterującego.

26.10.2005 r. więcej >>


Szkolenia konsultacyjne z ekspertami!!
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Punkt Kontaktowy INTERREG IIIA w Jeleniej Górze serdecznie zaprasza na szkolenia konsultacyjne z ekspertami z zakresu:
 • ochrony środowiska
 • prawa
  projektów przygotowywanych w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

 • 16.11.2005 r. więcej >>

  Konferencja poświęcona współpracy przygranicznej Dolnego Śląska

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował

  KONFERENCJĘ
  poświęconą współpracy przygranicznej Dolnego Śląska
  z Wolnym Krajem Związkowym Saksonią oraz Republiką Czeską


  w dniu 14 grudnia 2005r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

  Celem Spotkania było podsumowanie wyników działań w zakresie realizacji Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA na Dolnym Śląsku w 2005r., a także przedstawienie perspektyw współpracy na przyszły okres programowania 2007-2013. W tym celu przedstawione były propozycje Komisji Europejskiej dotyczące współpracy transgranicznej.

  01.12.2005 r. więcej>>

  Konferencja informacyjna w Dreźnie
  INFRAKTRUKTURA TURYSTYCZNA I MARKETING ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, iż dn.29 listopada br. w Dreźnieodbędzie się konferencja informacyjna w ramach PIW INTERREG IIIA w zakresie infrastruktury turystycznej i marketingu oraz rozwoju obszarów wiejskich.

  Więcej szczegółów na stronachWspólnego Sekretariatu Technicznego

  07.11.2005 r.  

  Warsztaty „Tworzenie budżetów”–dodatkowy termin!!
  W związku z dużym zainteresowaniem warsztatami z zakresu tworzenia budżetów w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował w dniu23 listopada br.(środa) bezpłatne warsztaty szkoleniowe z ww. tematyki dla zainteresowanych osób, które albo nie mogły uczestniczyć we wcześniej organizowanych warsztatach albo chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.

  Z powodu duzego zainteresowania szkoleniami zorganizowaliśmy nowe w terminie6 grudnia.

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

  16.11.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje BEZPŁATNE szkolenie „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
  Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Szkolenie odbędzie się30 listopada 2005 r., w godz. od9:30-15:30, wHotelu JAN w Wojcieszycach.

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  24.11.2005 r. więcej>>

  Szkolenie „Zarządzanie finansami projektu”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje BEZPŁATNE szkolenie „Zarządzanie finansami projektu
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
  Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Szkolenie odbędzie się1 grudnia 2005 r., w godz. od9:30-15:30, wHotelu FENIX w Jeleniej Górze(ul. 1 Maja 88)

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  24.11.2005 r. więcej>>

  Szkolenie „Partnerstwo w projektach”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje BEZPŁATNE szkolenie „Partnerstwo w projektach
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA
  Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Szkolenie odbędzie się2 grudnia 2005 r., w godz. od9:30-15:30, wHotelu FENIX w Jeleniej Górze(ul. 1 Maja 88)

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  24.11.2005 r. więcej>>

  Warsztaty szkoleniowe nt. PIW INTERREG IIIA

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował BEZPŁATNE warsztaty szkoleniowe nt.
  PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Zwiąkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
  dla punktów informacyjnych z woj. dolnośląskiego

  Szkolenie odbyło się8 grudnia 2005 r., w godz. od10.00-15.00, wJeleniej Górze,
  w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego INTERREG IIIA (Pl. Ratuszowy 32/32a).

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  30.11.2005 r. więcej>>

  Szkolenie „Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w dniu8 listopada 2005 r.zorganizował warsztaty
  KSZTAŁCENIE, SZKOLENIE I ZATRUDNIENIE
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Warsztaty skierowane były do urzędów pracy.

  Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  02.11.2005 r. więcej >>

  Warsztaty „Promocja projektu”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  PROMOCJA PROJEKTU
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska

  Szkolenie odbyło się24 listopada 2005 r.w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2.
  Poprowadziła je pani Aneta Wąs-Jurczak – pracownik Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  25.10.2005 r. więcej >>

  Warsztaty „Zarządzanie projektami”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska

  Szkolenie odbyło się17 listopada 2005 r.w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  25.10.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Monitoring i sprawozdawczość”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  MONITORING I SPRAWOZDAWCZOŚĆ
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska

  Szkolenie odbyło się10 listopada 2005 r.w Wałbrzychu, przy ul. Ogrodowej 2.
  Poprowadził je pan Tomasz Jędrzejewski - pracownik Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z Warszawy.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  25.10.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Tworzenie budżetów”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  „TWORZENIE BUDŻETÓW”
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.

  Szkolenie odbyło się20 października 2005r. w Wałbrzychu.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  10.10.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Zarządzanie projektem”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  „ZARZĄDZANIE PROJEKTEM”
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy-Polska.

  Szkolenie odbyło się03 listopada 2005r. w Wałbrzychu.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  10.10.2005 r. więcej >>

  Warsztaty „Tworzenie budżetów”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował warsztaty:
  TWORZENIE BUDŻETÓW
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Warsztaty odbyły się w Jeleniej Górze, w następujących terminach:
  • 19 października 2005 r.– powiaty: zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, złotoryjski, lwówecki
  • 25 października 2005 r.– powiaty: kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, dzierżoniowski, wałbrzyski
  • 26 października 2005 r.– powiaty: kamiennogórski, jaworski, świdnicki, jeleniogórski, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra
  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  02.10.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Tworzenie budżetów”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  TWORZENIE BUDŻETÓW
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Szkolenie odbyło się18 października 2005r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  02.10.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Zamówienia publiczne”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Szkolenie odbyło się14 października 2005r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  02.10.2005 r. więcej >>

  Czesi poszukują polskiego partnera
  Organizacja obywatelska Macierz Dziekanatu Żelaznobrodskiego poszukuje polskiego partnera do realizacji projektu w ramach PIW INTERREG III A Czechy-Polska.

  Przedmiotem projektu jest rekonstrukcja byłej parafii, znajdującej się w gminie Pencin niedaleko miasta Zelezny Brod. Dzięki rekonstrukcji powstaną pomieszczenia przeznaczone do pobytów szkoleniowych, prywatnych i zawodowych. Centrum będzie zagospodarowane na potrzeby turystyki pieszej i rowerowej. Jednostki z obszaru wsparcia, przede wszystkim z okolic Jeleniej Góry lub Lubania, zainteresowane współpracą z partnerem czeskim proszone są o kontakt:

  na adres mailowy:
  tima@tima-liberec.cz

  lub pocztą klasyczną na adres:
  Tima Liberec, s.r.o.
  Erbenova2,
  460 08 Liberec 8
  09.08.2005 r.  

  Szkolenie „Studium wykonalności dla projektów infrastrukturalnych”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Przygotowanie studium wykonalności wymagane jest dla projektów infrastrukturalnych, których całkowite nakłady inwestycyjne sąwyższe niż 1 milion €.

  W nowoczesnym zarządzaniu projektami Unii Europejskiej silny nacisk kładzie się na dobór strategii osiągnięcia celów przedsięwzięcia.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  09.08.2005 r. więcej >>

  Szkolenie „Analiza finansowa”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował szkolenie
  ANALIZA FINANSOWA
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Prawidłowa sporządzona dokumentacja projektowa kilkakrotnie zwiększa szanse na przyznanie środków pomocowych.

  Dla projektów infrastrukturalnych, których całkowite nakłady inwestycyjne sąniższe niż 1 milion €konieczne jest przygotowanie analizy finansowej projektu.

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  08.08.2005 r. więcej >>

  Cykl warsztatów „Kasa z Unii na współpracę”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował cykl warsztatów
  KASA Z UNII NA WSPÓŁPRACĘ
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Terminy:

  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  25.08.2005 r. więcej >>

  Cykl szkoleń i warsztatów „Złóż wniosek do 30 września”
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego zorganizował cykl szkoleń i warsztatów
  ZŁÓŻ WNIOSEK DO 30 WRZEŚNIA
  w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska

  Terminy:

  • 05 września 2005 – Warsztaty „Współpraca”,
  • 06 września 2005 – Warsztaty „Bezpieczeństwo”,
  • 07 września 2005 – Warsztaty GENERATOR ELZA (dla jst),
  • 08 września 2005 – Warsztaty GENERATOR ELZA (dla pozostałych jednostek – poza jst),
  • 12 września 2005 – Warsztaty Rozwój,
  • 13 września 2005 – Warsztaty Turystyka,
  • 14 września 2005 – Szkolenie KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW (dla jst),
  • 15 września 2005 – Szkolenie KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW (dla pozostałych jednostek – poza jst).
  Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
  25.08.2005 r. więcej >>

  Dot. aplikowania przez związki zawodowe do PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia — Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

  Zgodnie z opinią Departamentu Inicjatywy INTERREG Ministerstwa Gospodarki i Pracy, związki zawodowe mogą być beneficjentami Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia — Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), ponieważ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego nie wyklucza tego rodzaju podmiotów z definicji organizacji pozarządowych. Jednocześnie jednak nie stosują się do nich przepisy działu II przedmiotowej ustawy.

  19.08.2005 r.  

  Oświadczenie NATURA 2000 — załącznik do wniosku
  Zgodnie z ostatnimi ustaleniami Ministerstwa Gospodarki i Pracy, oświadczenie NATURA 2000 jest obowiązkowe dla wszystkich projektów infrastrukturalnych realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA.

  09.08.2005 r. więcej >>

  Obowiązujący kurs Euro — wnioski w III kwartale 2005 r.
  W związku z wytycznymi Ministerstwa Gospodarki i Pracy, informujemy wszystkich Wnioskodawców, iż aktualnie obowiązującym kursem Euro, który powinien być stosowany do przeliczeń EUR na PLN we wnioskach INTERREG IIIA wynosi1 EUR = 4,0521 PLN

  09.08.2005 r. więcej >>

  Nowa wersja Generatora wniosków ELZA
  W folderzeWniosekznajduje się nowa wersja Generatora wniosków ELZA, jak również aktualne wersje dokumentów przydatnych w przygotowywaniu wniosków.

  05.08.2005 r. więcej >>

  Nabór wniosków
  Zgodnie z decyzją Komitetu Monitorującego Program INTERREG III A Czechy - Polska, wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu IW INTERREG III A Czechy - Polska, które zostaną złożone do Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w Ołomuńcudo 30 września br. do godziny 14.00zostaną rozpatrzone na najbliższym posiedzeniu Komitetu Sterującego, zaplanowanym na połowę stycznia 2006 r.

  03.08.2005 r. więcej >>

  Kontakt

  Aktualności
  18.12.2007
  Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

  Mapa

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12