Nawigacja
DOKUMENTY PROGRAMOWE


Pobierz plik:
Rozmiar: 1,00 MB Uzupeżnienie Programu Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A Wolny Kraj Zwiżzkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnożlżskie) - wersja z dnia 25.02.2008 roku.
Rozmiar: 1,36 MB Wspólny Dokument Programowy IW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) (wersja niemiecka)
Rozmiar: 1,36 MB Dokument Programowy po zatwierdzeniu zmian w Programie przez Komisję Europejską w dn. 12.12.2005

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12