Nawigacja

WITAMY, HALLO, AHOJ

na stronie
programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
dla Dolnego ŚląskaZmiana godzin pracy Regionalnych Punktów Kontaktowych

    Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Marszałka Województwa Dolnośląskiego od dnia 5 maja 2008 r. praca w Regionalnych Punktach Kontaktowych w Wałbrzychu oraz Jeleniej Górze odbywać się będzie w godzinach:

1. 7.30- 15.30 w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek
2. 8.00- 16.00 w środę.Zatwierdzone wnioski w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

W ramach procedury obiegowej otwartej dnia 25.01.2008 r. członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe, złożone w ramach działania E1 (Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie):

    1. Euroregionalny Izba Przemysłowo-Handlowa w Jeleniej Górze – Powołanie FORUM ZAWODOWEGO "Szkoła – Praca" w obszarze transgraniczny
    2.Policealne Studium Zarządzania i Finansów Bolesławiec – Transgraniczne usługi cateringu gastronomicznegoKonferencja podsumowująca PIW INTERREG III A na Dolnym Śląsku

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego organizuje konferencję podsumowującą realizację Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A na Dolnym Śląsku.

więcej ....Monitoring projektów realizowanych przez Gminę Miejska Bolesławiec

więcej ....Uroczyste otwarcie obiektów sportowych przy Zespole Szkół Zawodowych im. E.Plater w Zgorzelcu

więcej ....Uroczyste zakończenie projektu: "Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach – Transgranicznej Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych"

więcej ....Konferencja podsumowująca realizację projektu "Zamki i pałace czesko- polskiego pogranicza"

Dnia 25 października 2007 odbyła się konferencja podsumowująca zrealizowanego projektu "Zamki i pałace czesko- polskiego pogranicza".
Projekt został zrealizowany przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy- Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 321 875,25 PLN.

więcej ....W dniu 05 października 2007r. odbyło się uroczyste przekazanie do użytkowania "HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ PRZY GIMNAZJUM W PIEŃSKU".
Inwestycja ta zrealizowana została przy współfinansowaniu ze środków EFRR w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

więcej ....Kolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Saksonia - Polska.

więcej ....Wernisaż związany z historią zjazdów saniami rogatymi w Karkonoszach.

Dnia 21 września 2007 w Galerii Infocentrum Mala Upa zostanie otwarta wystawa pocztówek i fotografii związanych z historią zjazdów saniami rogatymi w Karkonoszach.

"Międzynarodowy zjazd saniami rogatymi" to projekt zrealizowany przez Gminę Kowary w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy- Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 138 120,00 PLN.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie www.sanierogate.kowary.plMiędzynarodowa impreza p.n. „Poznajmy się”.

Dnia 27 lipca b.r. odbyła się międzynarodowa impreza p.n. „Poznajmy się” z okazji otwarcia Centrum Kultury i Punktu Informacji Turystycznej w Świerzawie.

Centrum zostało zbudowane na bazie byłego kina w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Czechy-Polska. Na realizację projektu przyznano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dofinansowanie w kwocie 900 000 zł.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie Miasta i Gminy Świerzawa www.swierzawa.plKolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Saksonia - Polska
W ramach procedury obiegowej, rozpoczętej w dniu 11 czerwca 2007r., członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili nw. wnioski projektowe:

więcej ....
Informujemy, że na podstawie Zarządzenia Marszałka Województwa Dolnośląskiego zmianie ulegają godziny pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z godz. 8.00-16.00 na godz. 7.30-15.30. (od dnia 23 lipca do dnia 31 sierpnia br.).
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego informuje, że zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (DWT VII-9383-1-02-RK/07/3351 z dn. 21.06.2007 r.) została wprowadzona możliwość przedłużenia terminu zakończenia rzeczowego oraz finansowego projektu poza termin 30 czerwca 2008 r., jednakże po uprzedniej pozytywnej opinii Instytucji Krajowej.„Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy”
W dn. 21 czerwca b.r. w Jeleniej Górze odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy” w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie). Honorowy patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Dolnośląskiego. Projekt był pierwszą w regionie kompleksową próbą wsparcia pracowników publicznych służb zatrudnienia w zakresie problematyki związanej z transgranicznym rynkiem pracy.

Więcej informacji o celach i rezultatach projektu na stronie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy: www.interreg.dwup.pl/?id=16.Konferencja końcowa projektu „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa”
19 czerwca br. w Szklarskiej Porębie odbyła się Międzynarodowa konferencja końcowa projektu „Praca ponad granicami – transgraniczny rynek pracy oraz przygotowanie do utworzenia przygranicznej sieci współpracy urzędów pracy na obszarze Euroregionu Nysa”, podczas której nastąpiło uroczyste podpisanie „Dokumentu Końcowego” tworzącego sieć współpracy polskich i czeskich urzędów pracy działających na obszarze Euroregionu Nysa.Otwarcie dla ruchu rowerowo - pieszego drogowego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka.
Dnia 1 czerwca br. odbyło się otwarcie dla ruchu rowerowo - pieszego drogowego przejścia granicznego Pieńsk - Deschka. Powstanie granicznej kładki rowerowo-pieszej jest efektem projektu pt. "Budowa kładki rowerowo-pieszej Pieńsk (Polska) – Deschka (Niemcy)" zrealizowanego w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska ( Województwo Dolnośląskie ).

Otwarcie miało uroczysty charakter, w którym obok wielu gości zarówno z Polski jak i Niemiec, uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze, na zaproszenie Wicewojewody Dolnośląskiego - Romana Kulczyckiego."
Wystawa podsumowująca

Wspólny Sekretariat Techniczny PIW INTERREG III A Czechy Polska przygotował wystawę podsumowującą miniony okres programowania. Ma ona na celu promowanie osiągnięć Programu INTERREG IIIA Czechy-Polska, przybliżając szerszemu gronu osób wiążące się z nim możliwości i korzyści i inspirując do realizacji projektów w nowym okresie programowania.

Wystawa prezentuje podstawowe informacje dotyczące Programu Inicjatywy Wspólnotowej IIIA Czechy-Polska, przedstawia ciekawe przykłady realizowanych projektów w ramach poszczególnych priorytetów i działań. Znaleźć tam również można kilka istotnych informacji na temat nowego okresu programowania w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2007-2013.

Wystawa ma charakter objazdowy, będzie prezentowana w kilku miastach na obszarze wsparcia do 31 sierpnia 2007r.

Informacje o wystawieKolejne zatwierdzone wnioski PIW Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska
W ramach procedury obiegowej, rozpoczętej w dniu 24 lutego 2007 r., członkowie Komitetu Sterującego pozytywnie ocenili kolejne wnioski projektowe.


Więcej


Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

informuje, iż w związku z oszczędnościami, które pojawiły się w wyniku realizacji dofinansowanych projektów w ramach PIW INTERREG IIIA CZECHY-POLSKA, dofinansowanie ze środków EFRR otrzymały dwa kolejne projekty z Dolnego Śląska:

 w ramach działania 1.3 – Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej:
 Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego p.w. św. Archanioła Michała w Sokołowsku – Ekumeniczny Ośrodek Spotkań Integracyjnych przy cerkwii w Sokołowsku – 412 290,00 PLN

 w ramach działania 2.1 – Rozwój turystyki
 Gmina Stronie Śląskie – „Pod wspólnym dachem” – integracja społeczności pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji – 137 871,72 PLN
Dnia 23 maja br. odbyło się uroczyste przekazanie ciężkiego samochodu ratowniczego Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, zakupionego w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Przekazanie miało miejsce podczas Akademii z okazji DNIA STRAŻAKA 2007, w której uczestniczyli pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego – Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.


 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako Instytucja Krajowa, pismem z 14 lutego 2007 r., poinformowało o wznowieniu procedury naboru i oceny wniosków projektowych oraz ponownym uruchomieniu podpisywania umów z beneficjentami projektów zatwierdzonych do realizacji w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), w działaniach, w których pozostały wolne środki.

Zgodnie z informacją uzyskaną z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego ponowne uruchomienie procedury oceny dla złożonych wniosków nastąpiło w ramach działania D1 (Rozwój obszarów wiejskich) oraz E1 (Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie).27.02.2007


 
W związku z przygotowywaną publikacją informatora o organizacjach pozarządowych prosimy o wypełnienie załączonego formularza. Wypełniony formularz po wybraniu opcji zapisz prosimy wydrukować i podpisany dostarczyć do siedziby RPK w Wałbrzychu.

Pismo przewodnie

30.01.2007

Wypełnij formularz >>>Bank Gospodarstwa Krajowego, działając na podstawie znowelizowanej ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych (FPU), oferuje pewne i wiarygodne zabezpieczenia finansowania i realizacji projektów z udziałem środków unijnych, którymi mogą posiłkować się beneficjenci środków UE i wykonawcy kontraktów


Dokument Adobe Acrobat Oferta Banku Gospodarstwa Krajowego

12.01.2007


 
Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej chcąc przyczynić się do promowania idei współpracy transgranicznej przygotował dla Państwa dwa Informatory samorządowe – w wersji językowej polsko-niemieckiej oraz polsko-czeskiej.

Jesteśmy przekonani, że informacje zawarte w informatorach będą pomocne podczas poszukiwania partnerów do realizacji wspólnych projektów współpracy transgranicznej.

Polsko - niemiecki informator samorządowy (220 MB .pdf)
Polsko - czeski informator samorządowy (250 MB .pdf)  

Konkurs wiedzySAKSONIA BEZ TAJEMNICrozstrzygnięty! Dziękujemy wszystkim szkołom i uczniom za udział, gratulujemy zwycięzcom.

Dokument Excel  Lista Nagrodzonych Uczniów

09.12.2006

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pismem z dnia 17.11.2006 roku (znak: DIG-II-9383-8-DT/06; L.Dz.4651/4638), jako Instytucja Krajowa, poinformowało o :

  • wstrzymaniu procedury naboru i oceny wniosków w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), w tym wniosków znajdujących się w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego

  • nie zatwierdzaniu nowych wniosków projektowych w ramach Programu.
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego na bieżąco będzie informował o działaniach podejmowanych przez Instytucję Krajową w tym zakresie.


01.12.2006

 


Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12