Nawigacja
PROGRAM


 

Zasięg terytorialny


Na Dolnym Śląsku obszar Programu obejmuje po polskiej stronie podregion: jeleniogórsko-wałbrzyski, obejmujący swym zasięgiem:
 • miasto na prawach powiatu Jelenia Góra,
a także powiaty:

  
 • bolesławiecki,
 • dzierżoniowski,
 • jaworski,
 • jeleniogórski,
 • kamiennogórski,
 • kłodzki,
 • lubański,
 • lwówecki,
 • strzeliński,
 • świdnicki,
 • wałbrzyski,
 • ząbkowicki,
 • zgorzelecki,
 • złotoryjski,

 • oraz po stronie saksońskiej powiaty:

  • Niederschlesischer Oberlausitzkreis,
  • Löbau-Zittau,
  • miasto na prawach powiatu Görlitz.


  Do obszaru wsparcia zaliczono również po stronie saksońskiej powiaty: Kamenz i Bautzen oraz miasto na prawach powiatu – Hoyerswerda (alokacja środków na tym obszarze może wynieść maksymalnie 20 % całości wydatków Programu).

   

  Priorytety i działania Programu

   A    Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw
    A1 – Rozwój gospodarczy
    A2 – Turystyka

   B    Infrastruktura
    B1 – Infrastruktura komunikacyjna
    B2 – Pozostała infrastruktura

   C    Środowisko

   D    Rozwój obszarów wiejskich i miejskich
    D1 – Rozwój obszarów wiejskich
    D2 – Rozwój obszarów miejskich

   E    Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie

   F    Współpraca – kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo
    F1 – Rozwój społeczno-kulturowy
    F2 – Współpraca
    F3 – Bezpieczeństwo

   

  Budżet

  Program INTERREG III A jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ang. ERDF) oraz współfinansowany przez partnerów i uczestników krajowych. Całkowity budżet ERDF w okresie 2000-2006 wynosi 70,6 mln EUR. Środki ERDF alokowane przez Polskę na Program INTERREG III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) w latach 2004-2006 wynoszą 26,6 mln euro.

  Poniższa tabela przedstawia wysokość dostępnych środków w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) na lata 2004-2006.

    Nazwa priorytetu / działania Środki PIW INTERREG IIIA (w EUR)
  2004-2006
  A Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw 1 862 737
  A1 Rozwój gospodarczy 745 096
  A2 Turystyka 1 117 641
  B Infrastruktura 14 901891
  B1 Infrastruktura transportowa 8 941 136
  B2 Pozostała infrastruktura 5 960 755
  C Środowisko 2 661 054
  D Rozwój obszarów wiejskich i miejskich 1 330 526
  D1 Rozwój obszarów wiejskich 532 210
  D2 Rozwój obszarów miejskich 798 316
  E Kształcenie szkolenie i zatrudnienie 1 862 737
  F Współpraca – kultura, sprawy społeczne, bezpieczeństwo 2 661 054
  F1 Rozwój społeczno-kulturalny 532 210
  F2 Współpraca* 1 596 634
  F3 Bezpieczeństwo 532 210
    Ogółem 26 610 520
  * w tym Mikroprojekty


   

  Potencjalni beneficjenci

  O środki na dofinansowanie projektów z EFRR ubiegać się mogą m.in.:
  • Jednostki samorządowe każdego szczebla,
  • Organizacje utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego każdego szczebla w celu realizacji zadań publicznych,
  • Organizacje pozarządowe typu non-profit,
  • Stowarzyszenia i osoby prawne działające w zakresie rozwoju regionalnego,
  • Izby Handlowe i Rolnicze,
  • Państwowe organizacje uprawnione do działania w obszarze programu (np. polskie regionalne zarządy dróg publicznych, policja, służby ratownicze, straż pożarna, nadleśnictwa, parki narodowe i krajobrazowe),
  • Inne organizacje typu non-profit (lokalne stowarzyszenia i fundacje, organizacje gospodarcze, organizacje turystyczne, ośrodki kulturalne, muzea),
  • Uniwersytety, szkoły i inne instytucje edukacyjne.
  Szczegóły znajdują się w Uzupełnieniu Programu.

   

  Kontakt

  Aktualności
  18.12.2007
  Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

  Mapa

  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
  Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12