Nawigacja
WNIOSEK


Pobierz plik:

 
Rozmiar: 2,8 MB

Podręcznik Beneficjenta z załącznikami

Rozmiar: 407 kB Podręcznik Beneficjenta
Rozmiar: 117 kB Załącznik A - Cele główne i szczegółowe działania
Rozmiar: 99 kB Załącznik B - Wykaz instytucji zaangażowanych
Rozmiar: 95 kB Załącznik C - Wykaz przykładowych beneficjentów
Rozmiar: 105 kB Załącznik D - Typy wspieranych przedsięwzięć
Rozmiar: 100 kB Załącznik E - Schemat procedur uzyskania wsparcia
Rozmiar: 247 kB Rozmiar: 229 kB Załącznik F - Wzór formularza wniosku
Załącznik G - Instrukcja wypełniania wniosku
Rozmiar: 134 kB Rozmiar: 113 kB Załącznik 7 - Oświadczenie o posiadaniu prawa do dysponowania nieruchomością
Rozmiar: 113 kB Rozmiar: 150 kB Załącznik 8 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków
Rozmiar: 106 kB Rozmiar: 159 kB Załącznik 9 - Deklaracja partnerstwa
Rozmiar: 58 kB Rozmiar: 58 kB Załącznik 11 - Zaswiadczenie RIO
Rozmiar: 108 kB Rozmiar: 150 kB Załącznik 14 - Oświadczenie VAT
Rozmiar: 108 kB Rozmiar: 150 kB Załącznik 17 - Oświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów sieci NATURA 2000
Rozmiar: 108 kB Załącznik 20 - Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych
Rozmiar: 199 kB Wykaz załączników wniosku projektowego 1-20

Stan na 17.05.2006
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12