Nawigacja
ZARZĄDZANIE PROGRAMEM


Wspólna Instytucja Zarządzająca

  Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  Referat 68 INTERREG III A
  Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
  Referat 68 INTERREG III A,
  Wilhelm-Buck-Straße 2
  01097 Dresden, Niemcy
  tel/fax: +49-(0)351 / 564 8589
  Kierownik: Stephan Brauckmann

Wspólna Instytucja Płatnicza
  Saksońskie Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  Wydział Budżetu
  Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft und Arbeit
  Referat Haushalt
  Wilhelm-Buck-Straße 2
  D-01097 Dresden, Niemcy
  tel.: +49-(0)351 / 564 8120
  fax: +49-(0)351 / 564

Wspólny Sekretariat Techniczny
(wspiera Wspólną Instytucję Zarządzającą i Płatniczą w realizacji ich zadań i jest odpowiedzialny za bieżące zarządzanie Programem)

  Sächsische Aufbaubank - Förderbank
  Pirnaische Straße 9
  D-01069 Dresden, Niemcy
  Postanschrift: D - 01054 Dresden

  Kierownik: Urlike Große
  Telefon: +49 (0)351 - 4910 1860
  Telefax: +49 (0)351 - 4910 1870
  e-mail:kontakt@interreg3a.info
Instytucja Koordynująca Program po stronie polskiej

  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
  Departament Inicjatywy INTERREG
  pl. Trzech Krzyży 3/5;
  00-507 Warszawa
  tel.: +48 (22) 661-88-89
  fax.: +48 (22) 628-64-65

  Osoba kontaktowa: Rafał Sukiennik
  Pl. Trzech Krzyży 3/5
  00-507 Warszawa
  tel.: +48 22 693 51 02
  fax.: +48 22 628 64 65
  e-mail:rafal.sukiennik@mg.gov.pl

  Wydział Rozwoju Regionalnego we Wrocławiu
  Osoby kontaktowe:
  Tomasz Kołodziejczak: tel. +48 71 344 64 11
  Roman Kaszluk
  tel.: +48 71 340 65 37
  Pl. Powstańców Warszawy 1
  50-154 Wrocław
  fax: +48 71 344 64 11
  e-mail:wrr.wroc@duw.pl
Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską - ponieważ Instytucja Zarządzająca i Instytucja Płatnicza znajduje się poza granicami naszego kraju, po stronie polskiej działać będzie:
Instytucja Subpłatnicza
  Ministerstwo Finansów
  Departament Obsługi Funduszy Pomocowych

  ul. Świętokrzyska 12
  PL-00-916 Warszawa
  tel.: +4822 694 37 04
  fax: +4822 694 38 18
W ramach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego prace w zakresie programu INTERREG IIIA Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) - Wolny Kraj Związkowy Saksonia realizowane są w:
  Departamencie Rozwoju Regionalnego
  wydział Programowania i Wdrażania Programów Współpracy Transgranicznej
  Wybrzeże Juliusza Słowackiego 12-14
  50-411 Wrocław

 

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12