Nawigacja
PIW INTERREG IIIA 

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii.
W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty: A, B, C.

Interreg III A to przede wszystkim ponadgraniczna współpraca sąsiadujących ze sobą regionów przyczyniająca się do powstawania gospodarczych i społecznych "biegunów" wzrostu. W ramach tego komponentu wspierane są przede wszystkim projekty służące poprawie infrastruktury, współpracy gospodarczej i technologicznej, ochronie środowiska naturalnego, kontakty międzyludzkie i kulturalne oraz bezpieczeństwo.

Programy Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Na terenie Dolnego Śląska funkcjonują dwa Programy Inicjatywy Wspólnotowej:

  1. Interreg III A Czechy - Polska

  2. Interreg III A Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12