Nawigacja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

informuje, że w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Czechy - Polska (Województwo Dolnośląskie), ze środków Unii Europejskiej przyznano dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

Działanie 1.1 - . Wspieranie rozwoju infrastruktury o znaczeniu transgranicznym

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 10,6MB

 • Miasto Kudowa Zdrój
  • - Modernizacja infrastruktury drogowej powiązanej z polsko czeską trasą rowerową T.G. Masaryka. Odcinek Aleja Jana Pawła II w Kudowie Zdroju – 525 900,00 PLN
 • Gmina Radków
  • - Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez modernizację odcinka drogi gminnej 118740D do przejścia granicznego Radków-Bożanov – 235 954,87 PLN
 • Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  • - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 389 na odcinku Zieleniec – Mostowice – 5 517 136,00 PLN
 • Gmina Szklarska Poręba
  • - Modernizacja ulicy Mickiewicza – 297 651,83 PLN
 • Gmina Szklarska Poręba
  • - Modernizacja ulicy Chopina, Krasińskiego i budowa Zjazdu z ulicy Obrońców Pokoju – 123 544,70 PLN
 • Powiat Kamiennogórski
  • - Przebudowa drogi powiatowej 3462D na odcinku Krzeszów – Okrzeszyn, 16,945km. Etap I w km. 0+000 do 1+879 – 727 051,00 PLN
 • Gmina Lewin Kłodzki
  • - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 8 od miejscowości Jeleniów do miejscowości Kudowa Zdrój – 257 888,76 PLN
 • Gmina Miejska Polanica Zdrój
  • - Wymiana oświetlenia przy drodze krajowej nr 8 w miejscowości Polanica Zdrój – 112 500,00 PLN
 • Powiat Lwówecki
  • - Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę układu drgowego Gryfów Śl. – Chmieleń drogi powiatowej nr 2494D na odcinku Rębiszów – Kłopotnica – 903 296,38 PLN

Działanie 1.2 - . Infrastruktura ochrony środowiska i ochrony przeciwpowodziowej

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 5,3MB

 • Komenda Miejska Straży Pożarnej w Wałbrzychu
  • Transgraniczna ochrona środowiska oraz zwalczanie skutków katastrof i klęsk żywiołowych na obszarze pogranicza polsko – czeskiego – 2 291 604,81 PLN
 • Gmina Węgliniec
  • Modernizacja budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ruszowie jako bazy dla polskich i czeskich jednostek straży pożarnej – 157 367,00 PLN
 • Gmina Lubawka
  • Ochrona GZWP poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w Lubawce – 1 254 525,20 PLN
 • Kudowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji
  • Kanalizacja sanitarna dla lewobrzeżnej części Słonego – etap C – 89 999,04 PLN

Działanie 1.3 - Rozwój infrastruktury okołobiznesowej i turystycznej

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 10,9MB

 • Gmina Radków
  • Udostępnienie profesjonalnych tras narciarstwa biegowego na terenie Parku Narodowego Gór Stołowych motorem rozwoju przedsiębiorczości na pograniczu radkowsko-polickim – 813 114,15 PLN
 • Gmina Leśna
  • Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów - Granica Państwa – 395 580,00 PLN
 • Gmina Leśna
  • Modernizacja szlaku rowerowego Miłoszów – Grabiszyce – 158 966,00 PLN
 • Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  • Budowa i modernizacja tras biegowych na Jamrozowej Polanie - etap II. Budowa pawilonu obsługi technicznej oraz zakup systemu naśnieżania – 296 543,25
 • Gmina Miejska Duszniki Zdrój
  • Budowa centrum kultury i spotkań młodzieży - Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Zdrojowej 8 na Dusznicki Ośrodek Kultury – 300 000,00 PLN
 • Gmina Nowa Ruda
  • Europejski Dom Spotkań Młodzieży - modernizacja budynku po byłej szkole w Ludwikowicach Kłodzkich - sołectwo Sokolec – 292 500,00 PLN
 • Gmina Głuszyca
  • Osówka centrum tajemnic i przygody, budowa obiektu obsługi ruchu turystycznego – 2 228 145,77 PLN
 • Gmina Miejska Świerzawa
  • Przebudowa budynku kina na Centrum Kultury i Punkt Informacji Turystycznej w Świerzawie – 900 000,00 PLN
 • Gmina Miejska Pieszyce
  • Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie wraz z zagospodarowaniem terenu – 294 798,75 PLN
 • Parafia Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego p.w. św. Archanioła Michała w Sokołowsku
  • Ekumeniczny Ośrodek Spotkań Integracyjnych przy cerkwii w Sokołowsku – 412 290,00 PLN *

Działanie 2.1 - Rozwój turystyki

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 17,3MB

 • Gmina Stronie Śląskie
  • Pod wspólnym dachem- integracja społeczności pogranicza poprzez poznawanie kultury i tradycji- 155 966,36 PLN
 • Gmina Miejska Kowary
  • Promocja systemu turystycznego Kowary - Malá Úpa - Pec pod Sneľkou - 226 389,00 PLN
 • Gmina Radków
  • Podniesienie konkurencyjności pogranicza polsko - czeskiego na obszarze Gminy Radków oraz mikroregionu Police poprzez tworzenie zintegrowanych i interaktywnych baz danych obiektów i atrakcji turystycznych, a także opracowanie publikacji promocyjnych – 72 000,00 PLN
 • Gmina Miejska Kłodzko
  • Transgraniczna promocja Twierdz Kłodzka i Srebrnej Góry - 145 582,50 PLN
 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Zamki i pałace czesko-polskiego pogranicza - 321 875,25 PLN
 • Gmina Miejska Kowary
  • "Międzynarodowy Zjazd Saniami Rogatymi" - wskrzeszenie tradycji polskich i czeskich górali karkonoskich - 138 120,00 PLN
 • Gmina Radków
  • Kreowanie i promocja transgranicznych produktów turystycznych z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego szansą dla rozwoju gospodarki regionalnej Gór Stołowych - Etap I - Kraina Gór Stołowych - 450 000,00 PLN
 • Gmina Wałbrzych
  • Poprawa funkcjonowania informacji turystycznej na obszarze pogranicza poprzez udostępnianie w Wałbrzychu multimedialnych kiosków informacyjnych – 108 652,50 PLN
 • Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju
  • Wytyczenie strategicznego odcinka transeuropejskiego szlaku rowerowego EuroVelo Dolny Śląsk - Olomouc - 209 335,00 PLN
 • Powiat Kłodzki
  • Kłodzko - Orlicko: "Wszystko i jeszcze więcej" - 79 500,00 PLN
 • Gmina Miejska Nowa Ruda
  • "Tak jak Pat i Mat" - promowanie "Sąsiedzkich" wzorców i tradycji kulturowych oraz atrakcji turystycznych terenu pogranicza w kontekście 15 - lecia partnerstwa Miasta Broumov i Nowa Ruda - 116 250,00 PLN
 • Gmina Polanica Zdrój
  • Zintegrowany System Informacji Turystycznej regionu kłodzkiego pogranicza - 81 000,00 PLN
 • Park Narodowy Gór Stołowych
  • Przewodnik i mapa okolic Kudowy Zdrój i Nachodu. Trasy piesze, rowerowe i narciarskie - 89 000,00 PLN
 • Urząd Miasta i Gminy Mirsk
  • Izery bez granic - 84 677,74 PLN
 • Gmina Głuszyca
  • Kreowanie i promocja transgranicznego produktu turystycznego- Strefa MTB - 226 802,25 PLN

Działanie 2.3 - Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur organizacyjnych i współpracy sieciowej

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 7,0MB

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Polsko-Czeska Współpraca Gospodarcza - Punkt Kontaktowy przy KARR S.A. w Jeleniej Górze - 82 610,00 PLN
 • Związek Gmin Karkonoskich
  • Rozwój i wspieranie transgranicznych struktur i współpracy sieciowej w ramach współpracy turystycznej w Karkonoszach – 182 617,50 PLN
 • Gmina Radków
  • Nowe horyzonty w kontaktach transgranicznych sektora publicznego i instytucji otoczenia biznesu szansą na wzrost aktywności społeczno-gospodarczej obszaru pogranicza - 144 000,00 PLN
 • Muzeum Kultury Ludowej Pogórza Sudeckiego w Kudowie Zdroju
  • Utworzenie Centrum Edukacji Etnologicznej Pogórza Sudeckiego w Muzeum - Skansenie w Kudowie Zdroju - rozwój współpracy sieciowej pomiędzy polskimi i czeskimi ośrodkami muzealno - badawczymi - 94 311,66 PLN
 • Ośrodek Kultury Gminy Kłodzko zs. w Ołdrzychowicach
  • Trans-Net. Polsko-czeskie grupy robocze w działaniu na rzecz współpracy i rozwoju - 136 077,00 PLN
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
  • Transgraniczne powiązanie działań na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich polsko - czeskiego pogranicza - 131 556,00 PLN

(podane kwoty stanowią wielkość przyznanego dofinansowania z EFRR)
s * - wniosek z listy rezerwowej

Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12