Nawigacja

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

informuje, że w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), ze środków Unii Europejskiej przyznano dofinansowanie na realizację następujących przedsięwzięć:

Działanie A1 - Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 4,6MB

 • Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
  • Polsko-Saksońska Współpraca Gospodarcza - Punkt Kontaktowy przy KARR S.A. w Jeleniej Górze
 • Euroregionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Jeleniej Górze
  • Opiekun turystyczny jako nowy zawód w Euroregionie Nysa - Neisse - Nisa
 • Powiat Złotoryjski
  • Rozwój transgranicznego obszaru gospodarczego Euroregionu Nysa - Rozbudowa infrastruktury podstrefy Złotoryjskiej Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - etap I
 • Gmina Miejska Złotoryja
  • Rozwój gospodarczy pogranicza. Rozbudowa infrastruktury technicznej na LSSE S.A. Podstrefa Złotoryja

Działanie A2 - Turystyka

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 9,1MB

 • Gmina Pieńsk
  • Budowa kładki rowerowo-pieszej Pieńsk (Polska) - Deschka (Niemcy)
 • Gmina Miejska Bolesławiec
  • Rozbudowa sieci transgranicznych szlaków rowerowych na obszarze Euroregionu Nysa - Magistrala ER 6 "Dolina Bobru" wraz z łącznikami
  • Tworzenie produktu turystycznego "Euroregion Nysa - region urlopowy (Ferienregion)" - iluminacja atrakcji turystycznych Bolesławca - II etap
  • Modernizacja i przebudowa Euroregionalnego Centrum Turystyczno - Wypoczynkowego w Bolesławcu (wykonanie dokumentacji projektowej)
 • Gmina Miejska Złotoryja
  • Turystyczne zagospodarowanie Złotoryi
 • Gmina Wojcieszów
  • Szlaki rowerowe wraz z infrastrukturą turystyczną w Wojcieszowie
 • Powiat Jaworski
  • Wspólne dziedzictwo kulturowe kluczem rozwoju turystyki na ziemi jaworskiej
 • Gmina Wleń
  • Poprawa połączeń transgranicznych tras turystycznych poprzez remont drogi Radomice - Klecza - Łupki w gminie Wleń
 • Gmina Stara Kamienica
  • Remont mostu nr 8 w Starej Kamienicy wraz z remontem drogi gminnej Stara Kamienica - Rybnica w celu utworzenia transgranicznej ścieżki rowerowej
  • Utworzenie Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy
 • Gmina Mysłakowice
  • Budowa kortów tenisowych w Mysłakowicach

Działanie B1 - Infrastruktura komunikacyjna

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 13,4MB

 • Dolnośląski Zarząd Dróg Wojewódzkich we Wrocławiu (DZDW)
  • Remont mostu granicznego Zgorzelec - Goerlitz nad rzeką Nysa Łużycka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 317
 • Gmina Leśna
  • Przebudowa drogi - ulica: Osiedle, Kombatantów, Osiedle - Łącznik - etap 1 i 4
  • Przebudowa drogi dojazdowej do osiedla przy ulicy Baworowo w Leśnej
 • Powiat Jeleniogórski
  • Modernizacja drogi powiatowej nr 2653 D ul. Karkonoska w Karpaczu
 • Gmina Piechowice
  • Remont ul. 22-go Lipca w Piechowicach
 • Gmina Męcinka
  • Odbudowa drogi gminnej Nr 110 306 w Małuszowie
 • Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
  • Poprawa infrastruktury drogowej pogranicza poprzez modernizację dróg gminnych w Świeradowie-Zdroju
 • Miasto Jelenia Góra
  • Przebudowa trzynastu ulic w dzielnicy Cieplice w Jeleniej Górze
  • Przebudowa siedmiu ulic w dzielnicy Sobieszów w Jeleniej Górze
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
  • Budowa układu komunikacyjnego Starego Miasta w Kamiennej Górze
 • Powiat Lwówecki
  • Poprawa dostępności obszaru pogranicza poprzez przebudowę układu drogowego Gryfów Śl. - Chmieleń, etap Gryfów Śl. - Proszówka (droga nr 2526D)
 • Powiat Lubański
  • Przebudowa drogi powiatowej nr 2464D na odcinku Bożkowice - Biedrzychowice
 • Gmina Pielgrzymka
  • Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Proboszczów

Działanie B2 - Pozostała infrastruktura

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 12,6MB

 • Grodzka Biblioteka Publiczna w Jeleniej Górze
  • Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej - Książnica Karkonoska
 • Gmina Pieńsk
  • Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Gimnazjum w Pieńsku
 • Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
  • Zakup sprzętu i aparatury medycznej do rozpoznawania i leczenia chorób układu krążenia pacjentów SPZOZ w Zgorzelcu
 • Gmina Miejska Bolesławiec
  • Organizacja transgranicznych imprez sportowych i kulturalnych - zakup przenośnych trybun
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej
  • kół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej Modernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Biedrzychowicach - Transgraniczne Centrum Aktywizacji Młodzieży i Dorosłych
 • Powiat Zgorzelecki
  • Budowa obiektów sportowych otwartych Zespołu Szkół Zawodowych im. E. Plater w Zgorzelcu
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
  • Dostosowanie budynku Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • Gmina Miejska Zgorzelec
  • Modernizacja stadionu miejskiego w Zgorzelcu
 • Gmina i Miasto Nowogrodziec
  • Budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza 7

Działanie C1 - Środowisko

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 6,6MB

 • Gmina Wojcieszów
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią Etap IVA w Wojcieszowie
 • Gmina Złotoryja
  • Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Leszczyna
 • Gmina Miejska Zawidów
  • Rozbudowa Zakładu Uzdatniania Wody w Zawidowie wraz z rozbudową ujęcia wody
 • Gmina Miejska Zgorzelec
  • Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody - systemu uzdatniania i dystrybucji wody w Zgorzelcu
 • Nadleśnictwo Świeradów
  • Koordynacyjne Centrum Edukacji i Promocji Przyrodniczo-Leśnej w Nadleśnictwie Świeradów
 • Gmina Niemcza
  • Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Nowa Wieś Niemczańska - etap II
 • Gmina Bogatynia
  • Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przełożeniem sieci wodociągowej na osiedlu mieszkaniowym Markocice w Bogatyni - dociążenie oczyszczalni ścieków
 • Zgorzeleckie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zgorzelcu Sp. z o.o.
  • Modernizacja Systemu Ciepłowniczego Zgorzelca, w tym instalacji odpylania w ciepłowni przy ul. Groszowej - faza 1

Działanie D1 - Rozwój obszarów wiejskich

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 3,3MB

 • Gmina Węgliniec
  • Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Czerwonej Wodzie
 • Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
  • Transgraniczna turystyka edukacyjno-kulturowa w gminie Świerzawa
 • Gmina Stara Kamienica
  • Remont świetlicy wiejskiej w Barcinku
 • Fundacja Św. Jadwigi
  • Przywrócenie historycznego otoczenia południowej strony Pałacu w Morawie
 • Gmina Zgorzelec
  • Program Odnowy Żarskiej Wsi
 • Gmina Sulików
  • Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego "Ostry Narożnik" w miejscowości Sulików

Działanie D2 - Rozwój obszarów miejskich

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 3,6MB

 • Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Franciszka w Asyżu
  • Renowacja zabytkowego Kościoła Katolickiego p.w. św. Franciszka w Pieńsku
 • Gmina Miejska Kamienna Góra
  • Rewitalizacja unikatowego zespołu tkackiego w Kamiennej Górze
 • Gmina i Miasto Lwówek Śląski
  • Przebudowa Placu Wolności i ulicy Mickiewicza w Lwówku Śląskim

Działanie E1 - Kształcenie, szkolenie i zatrudnienie

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 2,3MB

 • Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej we Wrocławiu
  • Dolnośląsko-Saksońska Akademia Edukacyjna
  • Edukacyjna Platforma Polsko-Niemieckiego Pogranicza
  • Pogranicze bez granic - mała Ojczyzna młodych Polaków i Niemców
 • Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu
  • Praca ponad granicami - transgraniczny rynek pracy
 • Powiat Zgorzelecki
  • Akademia Europejskiego Urzędnika
  • Europejska Edukacja Językowa - podnoszenie umiejętności nauczania języka niemieckiego z wykorzystaniem technik multimedialnych
 • Gmina Miejska Świeradów Zdrój
  • Manager turystyczny - przyszłość Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa
 • Dolnośląska Izba Rolnicza
  • Praktyki zawodowe z zakresu rolnictwa i ogrodnictwa w Saksonii
 • Dolnoslaskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Walbrzychu
  • Przygotowanie nauczycieli polskich szkól zawodowych obszaru pogranicza do nauczania w kierunku bilingualnym
 • Gimnazjum im. Hieronima Wietora w Lubomierzu
  • Edukacja artystyczna bez granic
 • Poludniowo-Zachodnie Forum Samorzadu Terytorialnego "Pogranicze"
  • Kształcenie kadr na rzecz transgranicznego integrowania prac prewencyjnych, ochrony środowiska oraz szkoleń na obszarach wiejskich
 • Województwo Dolnośląskie
  • Animatorzy Społeczni na rzecz osób niepełnosprawnych - aktywizacja środowiska na pograniczu
 • BOW Polska Sp. z o.o.
  • Transgraniczny Pracownik Handlowy
 • Powiatowe Centrum Edukacyjne w Zgorzelcu
  • Warsztaty językowo-konwersacyjne dla pracowników sektora edukacji w powiecie zgorzeleckim
 • Miasto Jelenia Góra
  • Transgraniczna Akademia Samorządowa
 • Policealne Studium Zarządzania i Finansów w Bolesławcu
  • Transgraniczne usługi cateringu gastronomicznego

Działanie F1 - Rozwój społeczno-kulturowy

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 5,8MB

 • Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej
  • PROSTYTUCJA, CZYLI MŁODZIEŻ NA SPRZEDAŻ - przeciwdziałanie prostytucji nieletnich na obszarze wsparcia
 • Gmina Radków
  • Świetlica w Ścinawce Średniej - "Moje miejsce na ziemi"
 • Gmina Stara Kamienica
  • Euroregionalny Inkubator Socjokulturowy - etap I
 • Gmina Miejska Zgorzelec
  • Moje miasto Zgorzelec-Goerlitz
 • Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze
  • Konserwacja zbiorów Muzeum Tkactwa Dolnośląskiego w Kamiennej Górze

Działanie F2 - Współpraca

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 1,4MB

 • Dolnośląskie Regionalne Stowarzyszenie OBSZARY WIEJSKIE
  • Transgraniczne powiązanie edukacji ekologicznej

Działanie F3 - Bezpieczeństwo

Dokument PDF Informacje w pliku PDF - 5,2MB

 • Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
  • Wzmocnienie skuteczności pościgu transgranicznego poprzez zakup samochodowej floty pościgowej
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
  • Zakup uzbrojenia dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu
 • Gmina Świerzawa
  • Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Świerzawie będącej w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym
 • Gmina Stara Kamienica
  • Poprawa stanu wyposażenia sprzętowego ochotniczych straży pożarnych w gminie Stara Kamienica w ramach budowania transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk i katastrof
 • Starostwo Powiatowe w Złotoryi
  • Powiat Złotoryjski, jako element budowy transgranicznego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz zwalczania skutków klęsk żywiołowych na obszarze pogranicza polsko-niemieckiego
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
  • Utworzenie Transgranicznego Centrum Kardiologii Interwencyjnej Europa-Miasta Zgorzelec/Goerlitz
 • Gmina Miejska Zgorzelec
  • Uczymy się rozmawiać - trening komunikacji
Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12