Nawigacja
SZKOLENIA ZAKOŃCZONE


2006
Listopad
Październik
Wrzesień
Sierpień
Lipiec
Czerwiec
Maj
Kwiecień
Marzec
Luty
Styczeń
2005


Grudzień


Listopad


Październik


Wrzesień


Sierpień


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE


UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Źródeł finansowania wkładu własnego w projektach oraz ich zabezpieczenia"

Szkolenie odbyło się dnia 24 listopada 2006 r. w hotelu "Chata za wsią" w Mysłakowicach.

Dokument Word Program Szkolenia

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Struktur administracji w Niemczech i Saksonii"

Szkolenie odbyło się dnia 17.11.2006 w hotelu "Chata za wsią" w Mysłakowicach.

Dokument PDF Konspekt Zajęć
Dokument PDF O Administracji, Samorządzie w Niemczech

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy - Rzeczpospolita Polska szkolenie nt.
"Elementów sprawozdawczości i zamówień publicznych"

Szkolenie odbyło się dnia 8 listopada 2006 r. w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Zespół Szkół nr 5)

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Podstaw Prawa Unii Europejskiej"

Szkolenie odbyło się dnia 07.11.2006 w hotelu "Chata za wsią" w Mysłakowicach.

Tematyka szkolenia obejmowała:
 1. Struktura instytucjonalna UE
 2. Proces decyzyjny w UE
 3. Komitologia - komitety i grupy robocze w procesie podejmowania decyzji w UE
 4. Proces koordynacji polityki europejskiej w Polsce
 5. Zasady działania rynku wewnętrznego
 6. Polityki wspólnotowe
 7. Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności
 8. II i III filar Unii Europejskiej
 9. Unia Europejska a inne organizacje międzynarodowe
 10. Strony poświęcone UE
Archiwum ZIP Materiały Szkoleniowe

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy - Rzeczpospolita Polska szkolenie nt.
"Elementów sprawozdawczości i zarządzania czasem"

Szkolenie odbyło się dnia 27 października 2006 r. w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Zespół Szkół nr 5)

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Partnerstwa publiczno-prywatnego"

Szkolenie odbyło się dnia 17.10.2006 w hotelu "Chata za wsią" w Mysłakowicach.

Dokument Word Program Szkolenia

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Partnerstwa w projektach"

Szkolenie odbyło się dnia 10 października 2006 w hotelu Chata za wsią w Mysłakowicach.

W ramach tematyki Partnerstwo w projektach organizowane zostały również trzy warsztaty, które odbyły się w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze, w dniach 11.10.2006, 12.10.2006 oraz 13.10.2006.

Dokument Word Program Szkolenia
Dokument Word Program Warsztatów
Dokument PDF Partnerstwo Transgraniczne 1
Dokument PDF Partnerstwo Transgraniczne 2
Dokument PDF Matryca Logiczna - przykład

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy - Rzeczpospolita Polska szkolenie nt.
"Sprawozdawczość"

Szkolenie odbyło się 27 września 2006 r. w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Zespół Szkół nr 5)

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) warsztaty szkoleniowe nt.
"Sprawozdawczości i sporządzania wniosku o płatność"

Warsztaty odbyły się 26 września 2006 r. w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.

Archiwum ZIP Materiały Szkoleniowe

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Zamówień publicznych"

Szkolenie odbyło się dnia 21 września 2006 r. w hotelu Chata za wsią w Mysłakowicach.

W ramach tematyki Zamówienia publiczne w dniu 27 września 2006 r zorganizowane zostały również warsztaty, które odbyły się w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.

Dokument Word Program Szkolenia
Dokument Word Program Warsztatów

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) szkolenie nt.
"Negocjacji międzynarodowych"

Szkolenie odbyło się dnia 19 września 2006 r. w hotelu Chata za wsią w Mysłakowicach.

W ramach ww. tematyki zorganizowane zostały również trzy warsztaty, które odbyły się w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.

Dostępne były trzy terminy do wyboru: 20.09.2006, 03.10.2006 , 04.10.2006

Dokument Word Program Szkolenia
Dokument Word Program Warsztatów

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy - Rzeczpospolita Polska szkolenie nt. "PROMOCJA PROJEKTU"

Szkolenie odbyło się 14 września 2006 r. w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Zespół Szkół nr 5)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) warsztaty nt.
"Słabe i mocne strony - szanse do wykorzystania"

Warsztaty odbyły się w dniach 28-29 sierpnia 2006 r. w hotelu "Chata za wsią" w Mysłakowicach.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji w podmiotach w aspekcie analizy SWOT zawartej w Programie wraz ze wskazaniem szans wynikających z mocnych stron, w zakresie nawiązywania partnerstwa i współpracy z Saksonią.

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW Interreg IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) bezpłatne szkolenie nt.
"Prefinansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego projektów realizowanych w ramach PIW INTERREG III A"

Szkolenie odbyło się 5 lipca 2006 r. w Mysłakowicach, w hotelu "Chata za wsią" i prowadzone było przez eksperta z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Celem warsztatów było przekazanie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji w podmiotach w aspekcie analizy SWOT zawartej w Programie wraz ze wskazaniem szans wynikających z mocnych stron, w zakresie nawiązywania partnerstwa i współpracy z Saksonią.

Ramowy program szkolenia:
Pożyczka z budżetu państwa na prefinansowanie projektów realizowanych w ramach PIW INTERREG IIIA:
 • Podstawa prawna prefinansowania projektów realizowanych w ramach programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
 • Zasady udzielania i przeznaczenie pożyczek na prefinansowanie.
 • Podmioty mogące ubiegać się o pożyczkę na prefinansowanie.
 • Wniosek i procedura składania wniosku o prefinansowanie.
 • Oprocentowanie i spłata pożyczki.
Pozostałe instrumenty finansowe wspierające absorpcję funduszy UE dostępne w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Kredyty z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
Kredyty długoterminowe z Europejskiego Banku Inwestycyjnego,
Poręczenia z Funduszu Poręczeń Unijnych.

Materiały szkoleniowe - dostępne w siedzibie RPK

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "Problemów na etapie wdrażania projektów" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 22 czerwca 2006 r. w hotelu Jan w Wojcieszycach
W ramach tej tematyki w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się także warsztaty szkoleniowe.

Zarówno szkolenie, jak i warsztaty prowadzone były przez akredytowanego trenera Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego - mgr Małgorzatę Rulińską .

 Pobierz Program SzkoleniaDokument Word

 Pobierz Program WarsztatówDokument Word

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy - Rzeczpospolita Polska szkolenie nt. "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE"

Szkolenie odbyło się 20 czerwca 2006 r. w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Zespół Szkół nr 5)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował w ramach PIW INTERREG IIIA Czechy - Rzeczpospolita Polska szkolenie nt. "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM"

Szkolenie odbyło się 19 czerwca 2006 r. w Wałbrzychu przy ul. Ogrodowej 2 (Zespół Szkół nr 5)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "PROMOCJA PROJEKTU" w ramach PIW INTERREG III A

Szkolenie odbyło się dnia 25 kwietnia 2006 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie oraz cykl 2-dniowych warsztatów nt.
"Słabych i mocnych stron - szanse do wykorzystania" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia - Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie)

Szkolenie odbyło się 22 czerwca 2006 r. w hotelu Jan w Wojcieszycach, natomiast warsztaty przeprowadzone były w dniach 23, 29 i 30 czerwca w siedzibie RPK, w Jeleniej Górze.

Szkolenie oraz warsztaty prowadzone były przez akredytowanego trenera Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego - mgr Małgorzatę Rulińską.

Flaga UE Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "Słabych i mocnych stron – szanse do wykorzystania" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się dnia 11 maja 2006r. w Wojcieszycach w Hotelu JAN.

Celem szkolenia było przekazanie wiedzy na temat diagnozowania sytuacji w podmiotach w aspekcie analizy SWOT zawartej w Programie wraz ze wskazaniem szans wynikających z mocnych stron, w zakresie nawiązywania partnerstwa i współpracy z Saksonią.

W ramach tej samej tematyki zorganizowane zostały także 2 dniowe warsztaty szkoleniowe (24 - 25 maja 2006 r. oraz 5-6 czerwca 2006 r.) w hotelu Fenix w Jeleniej Górze.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty szkoleniowe nt. "SPRAWOZDAWCZOŚCI" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Warsztaty odbyły się dnia 28 kwietnia 2006 r. w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "SPRAWOZDAWCZOŚCI" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się dnia 27 kwietnia 2006 r. w Hotelu Jan w Wojcieszycach.

Archiwum ZIP Pobierz materiały szkoleniowe (.zip)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "ZARZĄDZANIA PROJEKTEM" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się dnia 20 kwietnia 2006 r. w Hotelu Jan w Wojcieszycach.

W ramach tej tematyki odbyły się także warsztaty szkoleniowe.

Szkolenie prowadzone było przez Trenera Dyrektora Ośrodka Regionalnego Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Zielonej Górze - p. Józefa Suszyńskiego.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty nt. "Najczęściej popełnianych błędów we wnioskach i dokumentacji projektowej" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Podczas warsztatów omówione zostały typowe i najczęściej popełniane błędy występujące w dotychczas złożonych projektach.

Warsztaty odbyły się dnia 11 kwietnia 2006 r. w Jeleniej Górze w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE" w ramach PIW INTERREG III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 5 kwietnia 2006 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 28 marca 2006 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "TWORZENIA BUDŻETÓW" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się dnia 21 marca 2006r. w Hotelu Jan w Wojcieszycach.

Szkolenie prowadzone było przez akredytowanego trenera Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego - mgr Małgorzatę Rulińską

W ramach tematyki "Tworzenie budżetów" organizowane zostały także bezpłatne warsztaty, które odbyły się: 22.03.2006 r. oraz 29.03.2006r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Dokument PDF Pobierz materiały szkoleniowe (pdf)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W RAMACH EFRR" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 20 marca 2006 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty nt. "Priorytetu A – Rozwój gospodarczy i współpraca przedsiębiorstw (działanie A1 - Rozwój gospodarczy, Działanie A2 – Turystyka) oraz najczęściej popełniane błędy we wnioskach i dokumentacji projektowej" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Warsztaty skierowane były m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania jst, organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie pomocy społecznej i pomocy osobom niepełnosprawnym, ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz oświaty, kultury i sztuki, edukacji, nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe, publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące placówki pomocy społecznej, resocjalizacyjnej, opieki psychiatrycznej oraz prewencji i leczenia uzależnień, zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury, Regionalne i Lokalne Organizacje Turystyczne.

Cel działania A1 - poprawa możliwości rozwojowych gospodarki w celu stworzenia transgranicznego obszaru gospodarczego, poprzez:
 1. Stworzenie i zabezpieczenie miejsc pracy,
 2. Stworzenie zachęt inwestycyjnych,
 3. Poprawa infrastruktury pod potrzeby gospodarki,
 4. Wspieranie potencjału przedsiębiorców w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw,
 5. Wspieranie i tworzenie organizacji przedsiębiorców, izb gospodarczych

Cel działania A2 - poprawa możliwości rozwojowych turystyki w imię stworzenia transgranicznego obszaru turystyki i wypoczynku, poprzez:
 1. Jakościową poprawę poziomu infrastruktury turystycznej na obszarze pogranicza
 2. Zwiększenie atrakcyjności terenu
 3. Efektywniejsze wykorzystanie istniejących obiektów turystycznych
 4. Wsparcie przy tworzeniu i zabezpieczeniu miejsc pracy
 5. Wsparcie wspólnych transgranicznych strategii marketingowych z zakresu turystyki
 6. Tworzenie i marketing transgranicznych projektów turystycznych
 7. Łączenie oferty turystycznej poprzez kooperację
Podczas warsztatów omówione zostały także typowe i najczęściej popełniane błędy występujące w dotychczas złożonych projektach.
Warsztaty odbyły się dnia 15 marca 2006r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Dokument PDF Pobierz prezentację (pdf)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 9 marca 2006 r. w Jeleniej Górze, w Jeleniogórskim Centrum Kultury.

Celem szkolenia było:
 1. zapoznanie się z podstawami prawnymi systemu zamówień publicznych oraz zasadami udzielania zamówień publicznych;
 2. zapoznanie się z zasadami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 3. zapoznanie się z zasadami wyboru najkorzystniejszej oferty;
 4. nauczenie uczestników sporządzania dokumentacji dla procedur zamówieniowych wg Przepisów Prawa Zamówień Publicznych - Ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r.
W ramach tej tematyki w dn. 10.03.2007 r. w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się także warsztaty szkoleniowe.

SZKOLENIE:
Program szkolenia - Dokument Word Pobierz plik (.doc)
Materiały szkoleniowe - Dokument Pdf Pobierz plik (.pdf)

WARSZTATY:
Program warsztatów - Dokument Word Pobierz plik (.doc)
Materiały szkoleniowe - Dokument Pdf Pobierz plik (.pdf)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "KWALIFIKOWALNOŚĆ PROJEKTÓW I WYDATKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 2.1 I 2.3" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 6 marca 2006 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Szkolenie prowadzone było przez pracowników Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu i Regionalnego Punktu Kontaktowego w Wałbrzychu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "GENERATOR ELZA" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 6 marca 2006 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Szkolenie prowadził pan Rafał Prietzel - pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego w Ołomuńcu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty nt. "ROZWOJU SPOŁECZNO - KULTUROWEGO" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Warsztaty skierowane były m.in. do: jednostek samorządu terytorialnego lub jednostek organizacyjnych wykonujących zadania jst; organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie rozwoju gospodarczego, nie działające w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczające zyski na cele statutowe; instytucji wsparcia otoczenia biznesu; szkół wyższych; organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie turystyki i rekreacji, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych.

Cel - poprawa transgranicznej kooperacji w zakresie kultury i spraw społecznych celem wspierania utożsamiania się ludności ze wspólnym obszarem życia.
 1. Intensyfikacja współpracy oraz usieciowienie transgranicznej pracy kulturalnej, szkolnej i społecznej,
 2. Transgraniczna profilaktyka zawodowa z zakresu prewencji,
 3. Transgraniczna wymiana kulturalna.

Głównym celem warsztatów było przedstawienie najczęściej popełnianych błędów merytorycznych przy sporządzaniu wniosku oraz dokumentacji projektowej.

Warsztaty odbyły się dnia 1 marca 2006r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Dokument Pdf Pobierz prezentację (.pdf)
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty nt. "KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I ZATRUDNIENIA oraz najczęściej popełnianych błędów we wnioskach i dokumentacji projektowej" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Cel - poprawa kształcenia zawodowego, wyższe kwalifikacje celem transgranicznego rozwoju zasobów ludzkich poprzez:
 1. Zapewnienie i podnoszenie kwalifikacji regionalnego potencjału fachowców we wszystkich działach rynku pracy,
 2. Wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej.
Podczas warsztatów omówione zostały typowe i najczęściej popełniane błędy występujące w dotychczas złożonych projektach.

Warsztaty odbyły się dnia 24 lutego 2006r., w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Dokument PDF Pobierz prezentację

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

Departament Inicjatywy INTERREG Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz firma ABC Poland Sp. z o.o. zorganizowali szkolenie w ramach projektu Phare 2003/005-710.01.05 "Przygotowanie do wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem granicy wschodniej" dla beneficjentów i instytucji uczestniczących w procesie wdrażania Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III:

Szkolenie typu 1 – INTERREG III B i III C – "Przygotowanie aplikacji i kwalifikowalność kosztów", przeznaczone dla przedstawicieli następujących instytucji: jednostek uczestniczących obecnie w projektach, urzędów powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, regionalnych punktów kontaktowych z terenu całego kraju:

w Warszawie w dniach 19-20 stycznia 2006 roku
w Hotelu Vera, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 16,

w Gdańsku w dniach 23-24 stycznia 2006 roku
w Hotelu Posejdon, ul. Kapliczna 30,

we Wrocławiu w dniach 26-27 stycznia 2006 roku
w Hotelu Novotel Wrocław, ul. Wyścigowa 35.

Szkolenie typu 2 – INTERREG III A – "Przygotowanie aplikacji i kwalifikowalność kosztów", przeznaczone dla przedstawicieli następujących instytucji: jednostek uczestniczących obecnie w projektach, urzędów powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, regionalnych punktów kontaktowych z województw objętych programem INTERREG III A:

w Sosnowcu w dniach 30-31 stycznia 2006 roku,
dla Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Polska – Republika Słowacka
oraz Czechy – Polska
w Hotelu Aria Sosnowiec, ul. Kresowa 5/7

w Szczecinie w dniach 2-3 luty 2006 roku,
dla Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia – Polska
(woj. zachodniopomorskie), Kraj Związkowy Brandenburgia – Polska
(woj. lubuskie)
oraz Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Polska (woj. dolnośląskie)
w Hotelu Neptun, ul. Jana Matejki 18

w Lublinie w dniach 6-7 lutego 2006 roku,
dla Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC

w Hotelu Mercure Unia Lublin, Al. Racławickie 12,

w Olsztynie w dniach 9-10 lutego 2006 roku,
dla Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Federacja Rosyjska
(Obwód Kaliningradzki) INTERREG III A/TACIS CBC

w Hotelu Novotel Olsztyn, ul. Sielska 4a.

Szkolenie typu 3 – INTERREG III B i III C – "Uczestnictwo polskich partnerów we wspólnych projektach", przeznaczone dla przedstawicieli następujących instytucji: jednostek uczestniczących obecnie w projektach, urzędów powiatowych, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich, organizacji pozarządowych, szkół wyższych, ośrodków naukowo-badawczych, regionalnych punktów kontaktowych z terenu całego kraju:

w Gdańsku w dniu 13 lutego 2006 roku,
dla Programów Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A
Polska – Republika Słowacka

w Hotelu Posejdon, ul. Kapliczna 30

w Krakowie w dniu 15 lutego 2006 roku,
w Hotelu Cracovia, ul. Marsz. F. Focha 1.

Szkolenia prowadzone były m.in. przez przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów, Władzy Wdrażającej Program Współpracy Przygranicznej Phare oraz beneficjentów projektów.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował KONFERENCJĘ poświęconą współpracy przygranicznej Dolnego Śląska z Wolnym Krajem Związkowym Saksonią oraz Republiką Czeską, która obyła się w dniu 14 grudnia 2005r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

Celem Spotkania było podsumowanie wyników działań w zakresie realizacji PIW INTERREG IIIA na Dolnym Śląsku w 2005r., a także przedstawienie perspektyw współpracy na przyszły okres programowania 2007-2013. W tym celu przedstawione zostały propozycje Komisji Europejskiej dotyczące współpracy transgranicznej.

W następnym okresie programowania wszystkie projekty będą musiały być planowane, realizowane lub finansowane wspólnie z partnerem zagranicznym. Podczas konferencji zostaną przedstawione projekty dotychczas złożone przez saksońskich oraz czeskich beneficjentów w ramach PIW INTERREG IIIA.
lista szkoleń 

SZKOLENIA KONSULTACYJNE Z EKSPERTAMI!! Podczas przygotowywania projektów w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie) istniała możliwość skorzystania z bezpłatnych konsultacji z zakresu:
   ochrony środowiska
   prawa
Kalendarz szkoleń konsultacyjnych:

Wspólny Sekretariat Technicznyw każdą środę
Eksperci z zakresu:
- ochrony środowiska
- prawa
2 grudnia 2005
5 grudnia 2005
9 grudnia 2005

lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty szkoleniowe nt. PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Zwiąkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie), które skierowane były do punktów informacyjnych z woj. dolnośląskiego.

Warsztaty odbyły się 8 grudnia 2005 r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "TWORZENIA BUDŻETÓW" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Celem warsztatów było przekazanie umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem budżetów oraz uszczegółowieniem linii budżetowych wg kategorii planu kosztów, zgodnie z obowiązującą metodologią sporządzania budżetu projektu.

Warsztaty odbyły się 23 listopada i 6 grudnia 2005 r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE warsztaty szkoleniowe z zakresu ochrony środowiska oraz aspektów prawnych sporządzania dokumentacji projektowej w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Warsztaty odbyły się 5 grudnia 2005 r. w Jeleniej Górze, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "PARTNERSTWA W PROJEKTACH" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 2 grudnia 2005 r. w Hotelu FENIX w Jeleniej Górze.

Zajęcia prowadzone były przez akredytowanego trenera Krajowego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego - mgr Małgorzata Rulińska

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
 1. Definicje partnerstwa. Różnice pomiędzy partnerem a wykonawcą, dokumentacja wymagana od partnerów.
 2. Podział zadań i cele partnerstwa. Budowa harmonogramu.
 3. Zarządzanie finansami w partnerstwie a zarządzanie całością projektu.
 4. Sporządzanie umów partnerskich do przykładowych projektów.


Materiały - Dokument PDF (pobierz plik)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "ZARZĄDZANIA FINANSAMI PROJEKTU" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 1 grudnia 2005 r. w Hotelu FENIX w Jeleniej Górze.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
 1. Prezentacja metod zarządzania finansowego we wniosku. Przepływy finansowe pomiędzy partnerami.
 2. Wydatki kwalifikowane projektu.
 3. Sprawozdawczość finansowa, rozliczanie dotacji.
 4. Omówienie dokumentów finansowych (np.: faktury, karty czasu pracy, zestawienia kart), zestawienia wydatków wkładu własnego.


Materiały - Dokument PDF (pobierz plik)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 30 listopada 2005 r. w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów posiadających praktyczne wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi oraz koordynujący programy wolontariackie: mgr Anna Podgórska (pożytek publiczny) i mgr Marta Smolińska (wolontariat).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
 1. Pożytek publiczny - krótki rys historyczny. Doświadczenia europejskie.
 2. Podstawowe pojęcia ustawy. Podmioty i obszary pożytku publicznego. Obowiązki i prawa opp.
 3. Zasady tworzenia programów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi. Obowiązki samorządów wynikające z ustawy. Mechanizmy przyznawania dotacji organizacjom społecznym.
 4. Formy współpracy organizacji społecznych z innymi organizacjami i z samorządem lokalnym.
 5. Wolontariat - charakterystyka i przykłady europejskie.
 6. Zasady funkcjonowania wolontariatu wg ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - prawa i obowiązki wolontariuszy i organizacji korzystających.
 7. Regulacje odnośnie wolontariatu w innych aktach prawnych.
 8. Funkcjonowanie wolontariatu w Polsce.
 9. Praktyka korzystania z pracy wolontariuszy - rekrutacja, szkolenia, motywowanie, wzory dokumentacji


Pożytek publiczny - materiały - Dokument Word (pobierz plik)

Wolontariat - Archiwum ZIP (pobierz plik)


Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie nt. "USTAWY O POŻYTKU PUBLICZNYM I WOLONTARIACIE" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 30 listopada 2005 r. w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

Zajęcia prowadzone były przez specjalistów posiadających praktyczne wieloletnie doświadczenie we współpracy z instytucjami pomocy społecznej i organizacjami pozarządowymi oraz koordynujący programy wolontariackie: mgr Anna Podgórska (pożytek publiczny) i mgr Marta Smolińska (wolontariat).

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia:
 1. Pożytek publiczny - krótki rys historyczny. Doświadczenia europejskie.
 2. Podstawowe pojęcia ustawy. Podmioty i obszary pożytku publicznego. Obowiązki i prawa opp.
 3. Zasady tworzenia programów współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami społecznymi. Obowiązki samorządów wynikające z ustawy. Mechanizmy przyznawania dotacji organizacjom społecznym.
 4. Formy współpracy organizacji społecznych z innymi organizacjami i z samorządem lokalnym.
 5. Wolontariat - charakterystyka i przykłady europejskie.
 6. Zasady funkcjonowania wolontariatu wg ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie - prawa i obowiązki wolontariuszy i organizacji korzystających.
 7. Regulacje odnośnie wolontariatu w innych aktach prawnych.
 8. Funkcjonowanie wolontariatu w Polsce.
 9. Praktyka korzystania z pracy wolontariuszy - rekrutacja, szkolenia, motywowanie, wzory dokumentacji


Pożytek publiczny - materiały - Dokument Word (pobierz plik)

Wolontariat - Archiwum ZIP (pobierz plik)


Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

29 listopada 2005r. w Dreźnie odbyła się konferencja informacyjna "INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I MARKETING ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH", która zorganizowana została przez Wspólny Sekretariat Techniczny.

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "PROMOCJA PROJEKTU" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 24 listopada 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Szkolenie prowadziła p. Aneta Wąs - Jurczak - pracownik Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 17 listopada 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "SPRAWOZDAWCZOŚĆ I MONITORING" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 10 listopada 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Szkolenie prowadził pan Rafał Baliński - pracownik Ministerstwa Gospodarki i Pracy z Warszawy.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował szkolenie nt. "KSZTAŁCENIA, SZKOLENIA I ZATRUDNIENIA" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 08 listopada 2005 r. w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze.

Warsztaty skierowane były do urzędów pracy.


Cel – poprawa kształcenia zawodowego, wyższe kwalifikacje celem transgranicznego rozwoju zasobów ludzkich poprzez:

Celem warsztatów było przekazanie umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem budżetów oraz uszczegółowieniem linii budżetowych wg kategorii planu kosztów, zgodnie z obowiązującą metodologią sporządzania budżetu projektu.
 • Zapewnienie i podnoszenie kwalifikacji regionalnego potencjału fachowców we wszystkich działach rynku pracy
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "ZARZĄDZANIE PROJEKTEM" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 3 listopada 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Szkolenie prowadził pan Paweł Zejer - ekspert z kilkunastoletnim stażem pracy w zakresie zarządzania projektami, pracownik światowej grupy konsultingowej Scott Wilson z Warszawy.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "TWORZENIE BUDŻETÓW" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 20 października 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Celem szkolenia było wskazanie na aspekty związane z tworzeniem budżetu projektu oraz z uszczegółowieniem linii budżetowych wg kategorii planu kosztów, zgodnie z obowiązującą metodologią sporządzania budżetu projektu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował szkolenie nt. "TWORZENIA BUDŻETÓW" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Celem szkolenia było wskazanie na aspekty związane z tworzeniem budżetu projektu oraz z uszczegółowieniem linii budżetowych wg kategorii planu kosztów, zgodnie z obowiązującą metodologią sporządzania budżetu projektu.

Szkolenie odbyło się 18 października 2005 r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach


W ramach cyklu szkoleń o tematyce „Tworzenie budżetów”, w siedzibie Regionalnego Punktu Kontaktowego w Jeleniej Górze odbyły się także warsztaty szkoleniowe.

Celem warsztatów było przekazanie umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem budżetów oraz uszczegółowieniem linii budżetowych wg kategorii planu kosztów, zgodnie z obowiązującą metodologią sporządzania budżetu projektu.

Terminy:
 • 19 października 2005 r. – powiaty: zgorzelecki, lubański, bolesławiecki, złotoryjski, lwówecki
 • 25 października 2005 r. – powiaty: kłodzki, ząbkowicki, strzeliński, dzierżoniowski, wałbrzyski
 • 26 października 2005 r. – powiaty: kamiennogórski, jaworski, świdnicki, jeleniogórski, miasto na prawach powiatu Jelenia Góra
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował szkolenie nt. "ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 14 października 2005 r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach


Celem szkolenia było:
 • zapoznanie się z podstawami prawnymi systemu zamówień publicznych oraz zasadami udzielania zamówień publicznych;
 • zapoznanie się z zasadami specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
 • zapoznanie się z zasadami wyboru najkorzystniejszej oferty;
 • nauczenie uczestników sporządzania dokumentacji dla procedur zamówieniowych wg Przepisów Prawa Zamówień Publicznych – Ustawy z dn. 29 stycznia 2004
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował cykl warsztatów pn. "KASA Z UNII NA WSPÓŁPRACĘ" w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Celem warsztatów było przekazanie niezbędnej wiedzy teoretycznej, jak również umiejętności praktycznych w zakresie samodzielnego przygotowania projektu.
Oprócz informacji dotyczących wypełniania wniosku poruszane były także kwestie dotyczące błędów najczęściej popełnianych przy przygotowaniu wniosków.
Warsztaty odbywały się w Jeleniej Górze i były prowadzone przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.


Terminy:
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"TURYSTYKA" – 12.10.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były do m.in. organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie turystyki i rekreacji, Regionalny i Lokalnych Organizacji Turystycznych

Cel – poprawa możliwości rozwojowych turystyki w imię stworzenia transgranicznego obszaru turystyki i wypoczynku poprzez:
 • jakościową poprawę poziomu infrastruktury turystycznej na obszarze pogranicza
 • zwiększenie atrakcyjności terenu (działalności)
 • efektywniejsze wykorzystanie istniejących obiektów turystycznych
 • wsparcie przy tworzeniu i zabezpieczeniu miejsc pracy
 • wsparcie wspólnych transgranicznych strategii marketingowych z zakresu turystyki
 • tworzenie i marketing transgranicznych projektów turystycznych
 • łączenie oferty turystycznej poprzez kooperację
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH" – 11.10.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były do m.in. organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz sektora żywnościowego, nadleśnictw, izb rolniczych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także organizacji turystycznych.

Cel – długofalowe zabezpieczenie zrównoważonych form transgranicznego rozwoju obszarów wiejskich na terenie pogranicza poprzez:
 • sporządzenie i wdrożenie wspólnej, całościowej koncepcji rozwoju przestrzennego
 • całościowy i zrównoważony rozwój wsi wraz z poprawą infrastruktury przy uwzględnieniu kontekstu regionalnego
 • poprawę konkurencyjności gospodarki rolnej i leśnej
 • poprawę funkcji ekologicznych, społecznych i gospodarczych lasu oraz jego walorów użytkowych
 • zachowanie i konserwację wiejskiego obrazu kulturowego oraz historycznych elementów krajobrazu
 • poprawę w zakresie transgranicznej agroturystyki
 • zabezpieczenie i tworzenie miejsc pracy
 • wspieranie tworzenia nowych form organizacji i urynkowienia produktów rolnych
 • tworzenie i usieciowienie transgranicznych placówek na rzecz aktywizacji rolnictwa
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"OCHRONA ŚRODOWISKA" – 04.10.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były do m.in. organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie ochrony przyrody, poprawy i odtworzenia środowiska naturalnego, nadleśnictw, straży pożarnych, Parków Narodowych oraz uczelni wyższych.

Cel – identyfikacja wspólnych problemów i działań zapobiegawczych, profilaktycznej ochrony środowiska, likwidacji zanieczyszczeń środowiska jak również zmniejszenie obciążenia i zagrożeń dla środowiska oraz wspólne, oszczędne i odpowiedzialne korzystanie z dóbr naturalnych poprzez:
 • redukcję zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego
 • rozszerzenie wykorzystania energii odnawialnych
 • zwiększenie stopnia przyłączenia mieszkańców do rozwiązań z zakresu utylizacji ścieków
 • poprawę ochrony przeciwpowodziowej
 • wsparcie na rzecz zachowania i rozwijania miejsc i terenów występowania fauny i flory
 • poprawę sytuacji środowiska przez przyjazne środowisku unikanie wytwarzania odpadów, odpowiednie wykorzystanie i utylizację odpadów
 • przyczynianie się do zwiększenia atrakcyjności krajobrazu
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował szkolenie nt. „NALIZY FINANSOWEJ” w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 30 września 2005 r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

Prawidłowa sporządzona dokumentacja projektowa kilkakrotnie zwiększa szanse na przyznanie środków pomocowych.

Dla projektów infrastrukturalnych, których całkowite nakłady inwestycyjne są niższe niż 1 milion €, konieczne jest przygotowanie analizy finansowej projektu. Dla projektów nie generujących przychodów analiza może być uproszczona, określając jedynie koszty realizacji i eksploatacji projektu, ze wskazaniem Ąródeł ich pokrycia.

Celem szkolenia było zaznajomienie uczestników z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania analizy finansowej oraz kryteriami jej oceny w aspekcie projektów o charakterze transgranicznym.

Program szkolenia - Dokument Word (pobierz plik)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował szkolenie nt. „STUDIUM WYKONALNOŚCI DLA PROJEKTÓW INFRASTRUKTURALNYCH” w ramach PIW INTERREG IIIA Wolny Kraj Związkowy Saksonia – Rzeczpospolita Polska (Województwo Dolnośląskie).

Szkolenie odbyło się 29 września 2005 r., w Hotelu JAN w Wojcieszycach.

Przygotowanie studium wykonalności wymagane jest dla projektów infrastrukturalnych, których całkowite nakłady inwestycyjne są wyższe niż 1 milion €.

W nowoczesnym zarządzaniu projektami Unii Europejskiej silny nacisk kładzie się na dobór strategii osiągnięcia celów przedsięwzięcia. W przypadku, kiedy inwestor zamierza ubiegać się o dofinansowanie, studium wykonalności powinno opisywać dokładnie proces powstawania inwestycji. W przypadku Programu Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA kluczowym elementem wybiegającym poza kwestie analizy technicznej, instytucjonalnej i finansowej jest transgraniczny charakter projektu.

Program szkolenia - Dokument Word (pobierz plik)

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"POMOC SPOŁECZNA" – 27.09.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były m.in. do organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie, pomocy osobom wykluczonym społecznie, do zakładów opieki zdrowotnej.

Cel – działania w zakresie pomocy dzieciom, młodzieży i rodzinie oraz dostosowania społecznego poprzez:
 • inwestycje w placówki dla dzieci, młodzieży i rodzin,
 • pomoc na rzecz dzieci i młodzieży,
 • procesy innowacyjne w zakresie instytucji pobytu dziennego dla dzieci,
 • pomoc uzależnionym i prewencja uzależnień, a także dostosowywanie społeczne.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"ROZWÓJ GOSPODARCZY" – 20.09.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były m.in. do organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie rozwoju gospodarczego, jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych oraz instytucji wsparcia otoczenia biznesu i szkół wyższych.

Cel – Poprawa możliwości rozwojowych gospodarki w celu stworzenia transgranicznego obszaru gospodarczego poprzez:
 • rozwój infrastruktury otoczenia biznesu,
 • przedsięwzięcia na rzecz otoczenia biznesu,
 • usługi doradcze i szkoleniowe, organizowanie konferencji i seminariów informacyjnych przez instytucje otoczenia biznesu,
 • ułatwienie nawiązania bezpośrednich kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi,
 • działania kooperacyjne, m.in. tworzenie grup roboczych, grup projektowych, opracowywanie studiów wykonalności.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "KWALIFIKOWALNOŚĆ" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 15 września 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

PROGRAM SZKOLENIA

Od 9.30Rejestracja uczestników
10.00 - 11.00Kwalifikowalność projektów; znaczenie efektu transgranicznego
11.00 - 12.00 Kwalifikowalność kosztów w projekcie
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 - 14.00 Najczęściej popełniane błędy - część praktyczna
od 14.00 Indywidualne konsultacje


Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "KWALIFIKOWALNOŚĆ JST" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 14 września 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "TURYSTYKA" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 13 września 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"OŚWIATA I WYCHOWANIE" – 13.09.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były do jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, których organem założycielskim są jednostki organizacji rządowej lub samorządowej, organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność o charakterze edukacyjno-oświatowym, publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświaty, szkół wyższych, instytucji prowadzących działania w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Cel – działania w zakresie oświaty i nauki, poprawa kształcenia zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji realizowane poprzez:
 • tworzenie warunków dla transgranicznej pracy z młodzieżą,
 • tworzenie sieci infrastrukturalnej w dziedzinie szkół wyższych, nauki i badań,
 • wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie edukacji szkolnej i pozaszkolnej,
 • działania kooperacyjne placówek oświatowych,
 • projekty szkolne.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "ROZWÓJ" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 12 września 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

PROGRAM SZKOLENIA

Od 9.30 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.30 Przedmioty wsparcia, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach PIW INTERREG III A Czechy - Polska
10.30 - 11.00 Omówienie procesu naboru i oceny wniosków; najczęściej popełniane błędy we wnioskach
11.30 - 12.00 Potencjalne projekty - część I warsztatów
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 - 14.00 Wniosek - część II warsztatów
od 14.00 Indywidualne konsultacje


Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "GENERATOR ELZA - WARSZTATY DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I INNYCH INSTYTUCJI (POZA JST)" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 8 września 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

PROGRAM SZKOLENIA

Od 9.30 Rejestracja uczestników
10.00 - 11.00 Omówienie Generatora wniosków ELZA
11.00 - 12.00 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach
12.00 - 12.30 Lunch
12.30 - 14.00 Wniosek - część warsztatowa
od 14.00 Indywidualne konsultacje


Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"KULTURA I SZTUKA" – 06.09.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były do organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie kultury i sztuki oraz instytucji kultury.

Cel – poprawa transgranicznych kontaktów w zakresie kultury poprzez:
 • intensyfikację współpracy oraz usieciowienie transgranicznej pracy kulturalnej
 • transgraniczną wymianę kulturalną.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

UMWD zorganizował BEZPŁATNE szkolenie pt. "WSPÓŁPRACA" w ramach PIW INTERREG III III A Czechy - Polska.

Szkolenie odbyło się dnia 5 września 2005 r. w siedzibie Zespołu Szkół nr 5 w Wałbrzychu.

PROGRAM SZKOLENIA

10.00 - 11.00 Przedmioty wsparcia, możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE w ramach PIW INTERREG III A Czechy - Polska
11.00 - 12.00 Omówienie procesu naboru i oceny wniosków; najczęściej popełniane błędy we wnioskach
12.00 - 12.30 Przerwa na kawę
12.30 - 14.00 Zasady wypełniania Generatora wniosków ELZA i wymagane załączniki
od 14.00 Indywidualne konsultacje


Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 

"OCHRONA ZDROWIA" – 30.08.2005, Jelenia Góra

Warsztaty skierowane były do m.in. organizacji pozarządowych prowadzących statutową działalność w zakresie ochrony zdrowia lub pomocy osobom niepełnosprawnym, zakładów opieki zdrowotnej, podmiotów ratownictwa medycznego, szpitali.

Cel – poprawa infrastruktury w dziedzinie służby zdrowia oraz pomoc dla osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka zdrowotna poprzez:
 • stworzenie warunków w szpitalnictwie dla zgodnej z potrzebami i humanitarnej opieki nad ludnością, poprawę świadczonych usług,
 • stworzenie warunków do umożliwienia osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom równego udziału w życiu społecznym,
 • inwestycje w placówki dla osób niepełnosprawnych i dzieci,
 • transgraniczną profilaktykę zdrowotną z zakresu prewencji,
 • pomoc uzależnionym i prewencję uzależnień,
 • prewencję zdrowotna i wspieranie zdrowotności.
Flaga UEProjekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.
lista szkoleń 


Kontakt

Aktualności
18.12.2007
Konferencja podsumowująca PIW Interreg IIIA na Dolnym Śląsku

Mapa

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław; tel. (071) 776-90-36, fax (071) 776-91-12